Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Olika implementering av mobilitetspaketet i olika länder

Sedan mobilitetspaketets nya regler som kräver att gränsövergångar ska registreras i färdskrivaren började gälla den 1 februari, har det blivit tydligt att olika länder tillämpar reglerna i olika utsträckning, i alla fall i inledningsfasen. Sverige har ännu inte infört de nya reglerna.

I Danmark har man exempelvis beslutat att tillämpa en 3-månaders övergångsperiod då inga böter kommer att delas ut. Samtidigt, i Nederländerna, har polisen beslutat att inta en ”pragmatisk” inställning till övervakningen av reglerna.

I Tyskland verkar det som att BAG, som övervakar vägtransporterna i landet, kan komma att följa danskarnas linje genom att inte bötfälla eller bestraffa regelöverträdelser under en tillfällig period i början, men när den tiden är över kan förare få böter på upp till 250 euro i böter om de inte registrerat gränsövergångar på sin färdskrivare.

Informationen kommer från tyska vägtransportwebbplatsen Euro Transport vars journalist nyligen talade med BAG, skriver trans.info. Angående möjligheten till en övergångsperiod, säger den tyska textens författare Jan Bergrath: ”Som jag bedömer av BAG:s erfarenheter, kommer det troligen till en början att finnas en goodwill-fas med förtydliganden och muntliga varningar, liknande vad som hände i september 2017 med förbudet att ta den ordinarie veckovilan i lastbilshytten.”

Naturligtvis kommer gränsövergångsreglerna så småningom att kontrolleras i skarpt läge och då kunna leda till påföljder. När det gäller förare, förväntas böter på 250 euro, motsvarande cirka 2 600 svenska kronor, att delas ut när en registrering avsiktligt missas. Vid misstanke om vårdslöshet, förväntas böterna att bli 125 euro, motsvarande cirka 1 318 svenska kronor.

Det ansvariga företaget kommer också att bötfällas med 750 euro, cirka 7 900 svenska kronor respektive 375 euro, cirka 3 900 svenska kronor, för nämnda överträdelser. Böterna gäller för varje överträdelse under en 24-timmarsperiod.

Hur Sverige kommer att implementera de nya reglerna och vilka påföljder överträdelser kommer att ge, återstår att se eftersom regelverket inte förväntas vara på plats förrän i juni i år.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-17 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: BAG Böter Färdskrivare Gränsregistreringar Lastbilar Mobilitetspaketet Polis transporter Transportstyrelsen