Den ukrainske föraren får böter. Hur myndigheterna i Ukraina sedan hanterar ärendet som rapporteras, får polisen ingen feed back på då återkopplingskrav saknas. Den ukrainske föraren får böter. Hur myndigheterna i Ukraina sedan hanterar ärendet som rapporteras, får polisen ingen feed back på då återkopplingskrav saknas.

Håll avståndet till framförvarande – eller betala

Att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon är något det ofta slarvas med. Än värre är det när tunga fordon ligger för nära. Har man dessutom ADR i lasten, är det ännu farligare. Att ligga för nära framförvarande kan leda till böter, men även till körkortsindragning. I värsta fall sker det en allvarlig olycka.

Måndagen den 21 februari är ett ukrainskt trailerekipage på väg söderut från Sundsvall till Ukraina. Strax norr om Hudiksvall passerar E4 genom ett samhälle där det även finns en korsning. Gällande hastighet där är 70 km/h, något flera förare fått lära sig genom att betala böter för hastighetsöverträdelse.

Trafikpolis Lars Österberg berättar att denna förmiddag ser de först en flisbil närma sig korsningen och bakom den kommer det ukrainska ekipaget som är adr-skyltat. Det är dock inte hastigheten som är fel.
– Det ukrainska ekipaget, lastat med farligt gods, har knappt 20 meters avstånd till flisbilen framför, alltså cirka 1 sekund, säger Lars Österberg.

I brist på egen kontrollplats, stoppar de ekipaget på närmast lämpliga plats. Föraren reagerar med förvåning när han hör att avståndet varit för kort.
– Han tyckte han hade hållit ett bra avstånd. Fordonet är utrustat med en dashcam och tillsammans tittar vi på sekvensen som vi stoppat honom för, men han tycker fortfarande att 20 meter är helt okej trots att vägbanan dessutom är våt, säger Lars Österberg.

Nu vill Österberg understryka att det här med att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon är något många förare av såväl stora som små fordon, utländska som svenska, är dåliga på trots att det innebär stora risker med att ligga för nära.
– Transportstyrelsen avgör från fall till fall om det blir en varning eller en indragning och då får hemländerna sköta det efter sin praxis, förklarar Lars Österberg.

Hade avståndet nu varit en halv sekund, hade situationen varit en annan för föraren.
– Då hade vi dragit körkortet på plats. Men det är endast det utfärdande landets myndighet som helt kan dra in ett körkort från en medborgare, säger Lars Österberg.
Huruvida Ukrainas myndigheter kommer att vidta någon åtgärd kommer inte polisen i Sverige till kännedom då det inte finns något återrapporteringskrav.

För övrigt är såväl kör- och vilotiderna samt lastsäkringen helt utan anmärkning, till och med exemplarisk.
– Men det blir böter om 2 000 kronor för det korta avståndet och det betalar föraren på plats, avrundar Lars Österberg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-23 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Avstånd Bilinspektör Böter Farligt gods Hastighetsöverträdelse Körkortsindragning Polis Poliskontroll transporter