Kallt, mörkt och blåsigt är det när Pia Nilsson (S) följer yrkestrafikgruppens arbete i Västerås. Här tillsammans med bilinspektör Roger Ogemar. Kallt, mörkt och blåsigt är det när Pia Nilsson (S) följer yrkestrafikgruppens arbete i Västerås. Här tillsammans med bilinspektör Roger Ogemar.

”Vägkontroller viktiga för att stoppa grovt kriminellas flöden”

Riksdagsledamot Pia Nilsson (S) engagerar sig för transportbranschen och yrkestrafikgrupperna. Hon är också den politiker som krävde svar på vart de 100 ”cabotagemiljonerna” tagit vägen. Nu har hon åter varit på plats och följt Västerås yrkestrafikgrupps arbete och ser att hur effektivt de än arbetar, känner de sig otillräckliga då det saknas såväl personal som ändamålsenliga kontrollplatser.

Riksdagsledamot Pia Nilsson (S) visade redan 2018 att hon engagerar sig i yrkestrafikgruppernas arbete och har varit ute på plats. När bilinspektör Roger Ogemar i Västerås efterlyste vad de 100 ”cabotagemiljonerna” skulle användas till förutom en utbildning som genomförts, fick han inga svar. Detta kommer till Pia Nilssons kännedom och hon krävde svar på frågan. Det ledde till att vi på redaktionen gjorde omfattande efterfrågningar som resulterade i att Polismyndigheten hittills endast kunnat berätta om en utbildning som kostat 2,6 miljoner kronor samt om en ”ambitionshöjning”. Pia Nilsson säger till oss att det inte är bra att regeringen blir svaret skyldig om vad som hänt med pengarna.

Trots att Pia Nilsson inte längre sitter i trafikutskottet, har hon fortfarande sitt engagemang för transportbranschen och yrkestrafikpoliserna kvar och fredagen den 14 januari är hon åter ute på kontrollplatsen tillsammans med Västerås yrkestrafikgrupp. Det blev ett kallt och blåsigt pass mellan klockan 16-22. Under passet fick hon ta del av hur gruppen vill utveckla kontrollerna och gruppen kunde också ställa frågor om riksdagsarbetet och hur man där ser på yrkestrafikgruppernas arbete i Sverige.

Dygnet innan hennes besök skickade gruppen genom bilinspektör Roger Ogemar frågor som Pia Nilsson tog vidare även till infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) sakkunniga. Ett par frågor hann besvaras, men Pia Nilsson kommer fortsätta inhämta svaren.
– Vi väntar också på beslut kring utredningen Kontroller på väg som är på remiss sedan en tid tillbaka och ärendet bereds nu av regeringskansliet. Jag sade till gruppen att om det dröjer, är det positivt eftersom Eneroth är mycket mån om att ta till sig remissvar istället för att ha bestämt sig innan, säger Pia Nilsson som inte har fått svar på om beslutet hinner komma i vår eller om det dröjer ytterligare.

En fråga som kom upp var kontrollplatser i samband med att Trafikverket bygger vägar. Det ska byggas motorvägsstandard mellan Köping och Västjädra och i planeringen har man inte tagit höjd för en kontrollplats trots att det är en matarled för tung trafik. När gruppen har varit i kontakt med Trafikverket har man pekat på att det inte går att ändra på nu.
– Det här med kontrollplatser måste fungera mycket bättre. Det är inget man ska göra med vänster hand. Kontrollplatserna måste finnas där trafiken som behöver kontrolleras finns. De norska kontrollplatserna lyfts som ett bra exempel där kontrollplatsens byggnad är centrum och allt annat rör sig runt denna, säger Pia Nilsson som har gett gruppen en kontaktperson på Trafikverket.

Personalbristen är ett problem, men Pia Nilsson konstaterar att Västeråsgruppen är oerhört effektiv och gör fler kontroller än vad de måste göra. Med mer personal hade vi kunnat göra ännu mer, säger Roger Ogemar till Pia Nilsson.
– Det får inte vara så att polisarbetet endast fokuserar på det operativa verksamheten som exempelvis att jaga mördare, vapen och andra brott i den kategorin även om det också är viktigt. Kontrollerna på vägarna är en viktig del av att komma åt de grova kriminellas verksamhet i och med att man stör deras flöden och med det pengarna, säger Pia Nilsson som på något sätt vill försöka fånga justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons (S) intresse för detta.

Under besöket deltog Pia Nilsson under både kör- och vilotidskontroller och dokumentkontroller samt fick en demonstration av klampningsutrustningen. Hon har mycket gott att säga om gruppen.
– De är oerhört effektiva och proffsiga samt bemöter chaufförerna på ett bra sätt även om det säkert finns gånger när det hettar till. Det ska de göra i alla väder året om och ofta på kontrollplatser som inte har mycket skydd att ge medan kontrollen pågår, säger Pia Nilsson som denna gång tyckte att hon kunde ta till sig mycket mer av deras arbete.
Fredagskvällen blev annars förhållandevis lugn med ett förfalskat grekiskt körkort och en svensk chaufför som brutit mot kör- och vilotiderna.

Eftersom även yrkestrafikgruppen vill veta mer om riksdagsarbetet, har Pia Nilsson bjudit in hela gruppen om åtta personer till riksdagen för att visas runt och få mer kunskap om beslutsgångar och annat riksdagsarbete.