Fotograf: Göran Rosengren

Pia Nilsson (S):

Hur har miljonerna mot cabotagefusket använts?

Inför 2017 satsade regeringen 100 miljoner för att förbättra och utveckla cabotagekontrollerna i Sverige. Pengarna var jämt fördelade över fyra år, 25 miljoner per år fram till år 2020. Många har sedan dess undrat vad som hänt med satsningen ? och inte minst ? var pengarna har blivit av.
Nu ryter Pia Nilsson (S) till. Hon efterlyser en tydlig rapport om hur miljonerna har använts.

Pia Nilsson är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens trafikutskott. Hon menar att det är väldigt ovanligt att regeringen gör den här typen av riktade satsningar som man nu har gjort för att komma tillrätta med det otillåtna cabotaget. Oftast är det generella satsningar som myndigheten själva får hantera, beskriver hon för tidningen Proffs.

I regeringens regleringsbrev till polismyndigheten för 2017 står det följande om redovisningen av pengarna:

”Polismyndigheten ska även vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras. De åtgärder som myndigheten vidtar med anledning av dessa uppdrag ska redovisas i årsredovisningen till och med 2020. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till.”
– I polisens årsredovisning som släpptes igår, torsdagen den 22 februari, finns det inte något utförlig beskrivning vad de 25 miljoner kronor för ökade och vidareutvecklade cabotagekontroller har använts till. Det är väldigt kort beskrivet, kommenterar Pia Nilsson.

Antalet ”cabotagerapporter” mellan januari och september 2017 blev enligt polisen lägre på grund av olika tolkningar av yrkestrafiklagstiftningen. Transportstyrelsen kom under hösten 2016 ut med en vägledning (tolkning av cabotagedirektivet) som innebar att många av de rapporter som trafikpolisen genererade i fråga om otillåtet cabotage, underkändes av Transportstyrelsen.

”Olika tolkningar av vissa delar av yrkestrafiklagstift­ningen har inneburit svårigheter att arbeta strukturerat inom detta område”, står det att läsa i årsredovisningen.

Transportstyrelsen fick dock rätta in sig i ledet efter att Näringsdepartementet satte ner foten Från och med september 2017 är dessa problem undanröjda då Transportstyrelsen, efter en lagändring på området, ändrat sin vägledning.

Polisen skriver i årsredovisningen att de under 2017 har inventerat utbildningsbehov kring regelverket rörande internationella godstransporter under hösten samt att en kursplan håller på att tas fram. Detta ska framöver leda till att cirka 390 poliser och bilinspek­törer ska utbildas under första halvåret 2018.

Polisen nämner inte något specifikt om hur de öronmärkta miljonerna hittills har använts. Denna ganska svävande och ytliga förklaring i årsredovisningen är inget som Pia Nilsson köper.
– Detta är inte acceptabelt. Från riksdag och regering har vi varit tydliga med att den osunda konkurrensen på våra vägar är en prioriterad fråga. Det är en nästan unik satsning som gjorts och då förväntar vi oss att det klart och tydligt finns redovisat hur de 25 miljonerna har använts, säger Pia Nilsson.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-23 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Årsredovisning Cabotage Ekonomi Polisen Trafikutskottet