Svensk dragbil i otillåtet cabotage

Det dyker upp allt fler svenskregistrerade dragbilar som utför otillåtna cabotagetransporter eftersom en svensk registreringsskylt inte gör bilen svensk om den hyrs av ett utländskt åkeri. Varför ett utländskt åkeri väljer att hyra en svensk dragbil istället för en från sitt eget hemland, kan man spekulera i.

Den 2 december tar Eskilstuna yrkestrafikgrupp in ett ekipage vid Arphus utmed E20. Ekipaget är vid tillfället olastad och åkeriet hävdar kombitransport. Åkeriet har ett bulgariskt gemenskapstillstånd, men även ett hyreskontrakt på den svenskregistrerade dragbilen som tillhör ett Göteborgsföretag vars ägare bor i Nordmakedonien.

Eftersom dragbilens nyttjas av ett utländskt åkeri, räknas fordonet som utländskt oavsett registreringsskylten.

När frakthandlingarna kontrolleras konstateras det att på samtliga har det fyllts i vilka terminaler som enheter hämtats och lämnats på.
– Utom på frakthandlingarna för tre transporter som utförts den 18 november. Och utan rätt uppgifter i dokumenten, kan inte kombitransport styrkas och då blir det istället en cabotagetransport. Föraren kan inte heller visa dokument på en inkommande internationell last och eftersom dragbilen har varit i Sverige fler än de sju dygn under vilka man får utföra cabotagetransporter om man haft en korrekt inkommande transport, så blir det istället otillåtna cabotagetransporter i det här fallet, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Att föraren säger att han kört mellan Årstaterminalen och Södertälje samt Bråviken, hjälper inte eftersom det inte finns dokument som bekräftar detta och dessa uppgifter finns i kombidirektivet tydligt angivet att de måste finnas för att transporten ska vara spårbar.
– Att dessutom alla frakthandlingar före och efter den 18 november är korrekt ifyllda, bidrar till att trovärdigheten i förarens förklaring naggas i kanten, säger Patrick Zetterberg.

Fordonskontrollen visar att trailern inte har vinterdäck på samtliga axlar, något som ger föraren böter om 1 200 kronor. Dessutom måste vinterdäck monteras på plats.

Sanktionsavgiften betalas under dagen och när däckbytet på trailern dagen efter är gjort, kan ekipaget rulla vidare.