Några av Samskips dragbilar som väntar på registreringsbesiktning i Nyköping. Några av Samskips dragbilar som väntar på registreringsbesiktning i Nyköping.

Samskip svenskregistrerar dragbilar

Efter att kammarrätten i sin dom konstaterar att Samskips tolkning av kombidirektivet inte är korrekt, ser vi nu att ett större antal av Samskips dragbilar svenskregistreras.

Att Samskips hävdade kombitransporter ofta har landat i otillåtna cabotagetransporter, har vi skrivit många artiklar om. Inte sällan har det handlat om att transporterna varit för långa för att rymmas inom kombidirektivet och att man under transportens gång även passerar andra kombiterminaler som ligger närmare och som skulle ha kunnat användas.

När kombitransporter inte uppfyller kombidirektivet, blir det istället otillåtna cabotage då de utlandsregistrerade dragbilarna ofta har varit i Sverige för länge för att kunna åberopa cabotagetransport. Om Samskip använder sig av svenskregistrerade fordon, försvinner problemen med sträckorna. Dokumenten måste fortfarande vara korrekta.

Utan för Opus besiktningslokaler i Nyköping står nu ett antal av Samskips dragbilar som ska svenskregistreras. Vi har fått information från en trovärdig källa som gör gällande att det handlar om cirka 40-talet dragbilar totalt.

Opus bekräftar att det är ett större antal dragbilar som ska svenskregistreras, men vill vare sig dementera eller bekräfta antalet vi fått till oss, detta av hänsyn till kunden.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-06 11:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetransport Klampning Kombitrafik Registreringsbesiktning Samskip Sanktionsavgift Transportstyrelsen