Foto: Wikipedia. Foto: Wikipedia.

ATA Hill & Smith går in i samarbete med Assistancekåren

A Hill & Smith har ingått avtal med Assistancekåren om att samtliga skyddsfordon (TMA) som ATA förfogar över ska tas över av Assistancekåren från den 1 jan 2022. ATA kommer fortsätta vara en aktör som samordnar och levererar helhetslösning av trafikanordningsmaterial och tjänster med den skillnaden att samtliga TMA relaterade tjänster kommer utföras av Assistancekåren.

Partnerskapet sker som ett led i ATA:s tidigare fattade beslut om en tydligare strategisk fokusering på kärnverksamheten i Sverige.
– Vi arbetar varje dag för att värna liv och vår miljö. För att öka kvaliteten och minska miljöpåverkan på vår leveranser, är det viktigt att hela tiden se över vilken lösning som ger den bästa effekten, säger ATA:s vd Peter Bäckström

Skärpt arbetsmiljöansvar och kravet på säkrare arbetsplatser och för kunderna ökad tillgänglighet, ställer krav på en transportledning som skapar en effektiv och miljösmart transportsamordning.
– Vi ser att Assistancekårens långsiktiga arbete, höga kvalitet, långa erfarenhet och goda anseende är en perfekt partner för oss i det arbetet, samtidigt som att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar, säger Bäckström.

Assistancekåren arbetar i en utsatt miljö längs alla Sveriges vägar.
– Vi ser ett ökat intresse för säkerhet, minimerad köbildning och konsekvenser på skadeplatser. För att skydda oss, haverister och möta efterfrågan är vår omfattande satsning på TMA-verksamheten en viktig del i vårt totalkoncept, fortsätter Peter Bäckström.

Genom Assistancekårens samarbete med ATA sammanför de erfarenheter och ett gemensamt kvalitetsarbete.
– Vi tar nu ett stort steg framåt i vår ambition att erbjuda TMA i hela landet för akut bärgning, planerade arbeten och händelser som är i behov av skydd längs våra vägar, säger Assistancekårens vd Mats Nilsson.

Affären förväntas vara avslutad innan årets slut.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-17 09:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Assistancekåren ATA Hills & Smith Bärgning Olycka Skyddsfordon TMA Transportledning Vägarbete