Foto: IRU och genrebild.

IRU uppmanar världens regeringar att ta itu med försörjningskedjorna

Vi har upprepade gånger skrivit om hur chaufförsbristen i Sverige påverkar leveranskedjan. I Storbritannien är det ännu värre och senast berättade vi om hur Kinas bränsleransonering påverkar densamma. Nu har även internationell IRU gett sig in i kampen för att säkra leveranskedjorna i världen genom att uppmana regeringar att vidta skyndsamma åtgärder.

Godstransportrådet vid IRU, Världsorganisationen för vägtransporter, representerar över 3,5 miljoner företag som bedriver mobilitets- och logistiktjänster, uppmanar regeringar att ta itu med problemen med försörjningskedjorna i världen.

IRU:s godstransportråd stödjer enhälligt uppmaningen till regeringar att påskynda inflrandet av digitala handelsverktyg, stoppa missriktade covid-restriktioner, agera för att minska förarbristen samt plana ut de skyhöga bränslepriserna.

Asli Çalik, ordförande för IRU:s godstransportråd, sade att: ”Störningar i försörjningskedjan orsakar stora problem varje dag i min region, vid gränserna av den eurasiska och globala handeln, som i de flesta andra länder.
– Logistikföretagen gör sitt bästa, men regeringar måste också agera nu för att hålla gods i rörelse, säger hon.

Parlamentet får uppmaningar rörande fyra områden:
1) Minska trycket på överbelastade hamnar och återställ handelsflöden genom att påskynda användningen av befintliga verktyg för att underlätta digital handel, inklusive för FN:s CMR- och TIR-konventioner.
2) Ta bort hindren för lastbilars rörelser genom överge onödiga och ofta politiskt motiverade covid-gränskontroller och körrestriktioner samt återställ rörelsefrihet för transportarbetare.
3) Minska bristen på lastbilschaufförer genom att sänka kvalifikationsåldern för yrkesförare till 18 år, påskynda förarvisumprocesserna och uppmuntra utbildningsplatser med särskilt fokus på att locka fler kvinnor till yrket.
4) Frys eller justera bränsleskatter och avgifter för att plana ut de skyhöga bränslepriserna.

IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto sade: ”När semestern närmar sig slutet av året, börjar konsumenterna att få betala priset för röran kring försörjningskedjan.”
– Vi behöver regeringar som agerar nu för att undvika förseningar och brist på produkter fram till slutet av året och till 2022, avrundar han.