Bränsleskatt

Listar alla artiklar taggade med: Bränsleskatt

Till dig som politiker – hur viktig är åkerinäringen för dig?

Dieselpriset har ökat med över 70 procent från 1 januari 2021 och ligger nu över 26 kr/litern. Med respekt för de drabbade i Ukraina är detta en katastrof för åkeriföretagen, företag som utför livsviktiga transporter och får samhället att fungera. Många åkerier berättar att de inte vet hur de ska klara de ökade kostnaderna vilket gör läget akut. Nu måste ni som politiker börja ta ansvar och nödvändiga beslut. Till att börja med måste skatten på drivmedel sänkas.

Morell vill ha svar om utebliven justering av skatten på bränsle

När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Detta beskrevs bland annat i regeringens promemoria ”Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle”. Så har inte skett. Bilisterna har drabbats av stora kostnadsökningar.

Freedom Convoy Sweden 2022 – konvoj för ”människans frihet”

Freedom Convoy i Kanada visar hur mycket kraft som uppstår när människor förenas. Den 19 februari är det dags för Freedom Convoy Sweden då fordon från norr och söder ska mötas i Stockholm. Protesterna som framförs är en del av en global rörelse startad av vanliga människor. Budskapet man proklamerar är: Nej till vaccinpass, för rättigheten att bestämma själv över sin kropp och lägre bränslepriser. Pandemilagen måste skrotas då den saknar vetenskaplig grund och skatten på drivmedel ska ner med minst 70 procent.

IRU uppmanar världens regeringar att ta itu med försörjningskedjorna

Vi har upprepade gånger skrivit om hur chaufförsbristen i Sverige påverkar leveranskedjan. I Storbritannien är det ännu värre och senast berättade vi om hur Kinas bränsleransonering påverkar densamma. Nu har även internationell IRU gett sig in i kampen för att säkra leveranskedjorna i världen genom att uppmana regeringar att vidta skyndsamma åtgärder.

Fryst bränsleskatt ett måste tills CO2-mål nåtts i Storbritannien

Fortsätt med fryst bränsleskatt för att säkerställa att transportindustrin klarar utsläppsmålen, säger Logistics UK. Den varningen gick Logistics UK ut med den denna vecka. Varje skattehöjning skulle försvåra för transportsektorn att byta till nya, alternativa drivmedel.

Bränsleskatt mest verksamt för att minska koldioxidutsläpp

Bränsleskatter verkar vara det mest verksamma styrmedlet för att nå Riksdagens mål om att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Samtidigt slår höjda bränsleskatter relativt mest mot låginkomsttagare i landsbygd. Det indikerar resultaten i en ny studie från forskningsprogrammet Transportekonomi.

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt – men endast några månader

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Förslaget är en följd av M och KD:s budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Regeringen väljer dock att tidsbegränsa det slopade skattetillägget till och med 31 december 2019.