Att dra till sig polisens uppmärksamhet för brister kan i förlängningen bli dyrt.

Trasig belysning landar i otillåtet cabotage

Under eftermiddagen den 20 oktober tas ett ekipage in för kontroll. Både dragbilen och trailern är polskregistrerade. Kontrollen landar i ett otillåtet cabotage på grund av brister i dokumentationen. När klampen låses upp har inga pengar kommit och frågan blev om ekipaget skulle stanna kvar tills man gjort rätt för sig.

Ekipaget tas in på grund av att mycket av belysningen saknas på såväl dragbilen som trailern, säger bilinspektör Daniel Ferm som tillsammans med bilinspektör Tommy Berg utför kontrollen.

Det har cirka en månad tidigare gjorts en flygande besiktning av trailern som resulterade i föreläggande, men inget av det var åtgärdat. Bland annat var hela ena sidan av trailern utan belysning. Föraren har inte heller betalat vägavgiften.

Totalt ger kontrollen föraren fyra olika böter varav den obetalda vägavgiften ger 3 000 kronor och tillsammans med de tre resterande böterna, som halveras på grund av gällande straffrabatt, blir slutsumman böter 5 250 kronor.

När dokumentationen granskas ser man att dragbilen har kommit in med en korrekt inkommande internationell last som i sin helhet har lossats.
– Däremot fallerar den pågående cabotagetransporten på grund av brister i dokumentationen. Det saknas bland annat registreringsnummer på dragbilen och trailern samt datum för övertagandet av enheten. Föraren hävdar att han själv har lastat trailern i Malmö, men det kan dokumenten inte styrka, säger Daniel Ferm.

När det polska åkeriet får besked på att de ska betala en sanktionsavgift om 40 000 kronor, säger de att de ska återkomma under kvällen.
– Det gör de emellertid inte varför vi senare på kvällen tar med oss ekipaget till polishuset och låser fast det där, säger Daniel Ferm.

På fredag morgon den 22 oktober låses klampen upp utan att några pengar satts in, men den här gången stannar ekipaget kvar tills pengarna, sammanlagt 45 250 kronor, på eftermiddagen vid 15-tiden kommer in.
– Därefter ställer dragbilen av trailern som dagen efter hämtas av en annan, laglig dragbil, avrundar Daniel Ferm.