Biodrivmedel viktigaste åtgärden på kort sikt för att mota bort de fossila drivmedlen.

Samverkan mellan elektrifiering och biodrivmedel enda sättet att klara klimatmålen för transportsektorn

2030-sekretariatet har lanserat en biodrivmedelsbroschyr som bland annat skickas till alla kommuner och regioner i Sverige. Lanseringen skedde på ett digitalt seminarium där företrädare för alla existerande och kommande biobaserade drivmedel och representanter för elektrifieringen deltog.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, säger att det inte finns någon motsättning mellan elektrifiering och biodrivmedel.
– Tvärtom, men de följer olika tidslinjer. Elektrifieringen ökar snabbt och lär dominera för lätta fordon, men elbilarna hinner inte fasas in för att göra riktig skillnad förrän på 2030-talet. Under tiden måste vi fortsätta med hållbara biodrivmedel, säger han.

Seminariet fick på en dryg vecka 370 anmälda deltagare, vilket tyder på ett stort intresse i Sverige.

Sverige leder både elektrifierings- och biodrivmedelsligan i EU och är ett gott exempel på att båda tekniklösningarna behövs. I andra EU länder och i Eu:s klimatpaket Fit for 55, ges dock biodrivmedel en blygsam roll. EU:s klimatåtgärder för transportsektorn är å andra sidan blygsamma. Sverige har ett mål om 70 procent klimatreduktion till 2030, EU ligger på 14 procent.

Lagercrantz säger att EU vill väl, men har låst sig i vissa tekniklösningar.
– Vi har inte råd att vänta på spännande framtidslösningar, vi måste utnyttja de tekniska lösningar som finns på marknaden idag, säger han.

EU:s blygsamma målsättning och negativa inställning mot biodrivmedel, riskerar att minska investeringar i hållbara biodrivmedel. Detta kan göra att Sverige får svårt att klara klimatmålet till 2030. Transportsektorn i EU släpper idag ut cirka en miljard ton koldioxid varje år.

Vill du läsa broschyren i sin helhet, gör du det här.

2030-sekretariatet bildades 2013 för att driva på utvecklingen till en fossiloberoende transportsektor. 2030-sekretariatet är helt oberoende från tekniska lösningar eller politisk inriktning.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-04 11:10
Kategori:
Taggar: 2030-sekretariatet Biodrivmedel Elektrifiering EU Fossilfitt Klimatåtgärder Klimatpaket Transportsektorn