Biodrivmedel viktigaste åtgärden på kort sikt för att mota bort de fossila drivmedlen. Biodrivmedel viktigaste åtgärden på kort sikt för att mota bort de fossila drivmedlen.

Samverkan mellan elektrifiering och biodrivmedel enda sättet att klara klimatmålen för transportsektorn

2030-sekretariatet har lanserat en biodrivmedelsbroschyr som bland annat skickas till alla kommuner och regioner i Sverige. Lanseringen skedde på ett digitalt seminarium där företrädare för alla existerande och kommande biobaserade drivmedel och representanter för elektrifieringen deltog.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, säger att det inte finns någon motsättning mellan elektrifiering och biodrivmedel.
– Tvärtom, men de följer olika tidslinjer. Elektrifieringen ökar snabbt och lär dominera för lätta fordon, men elbilarna hinner inte fasas in för att göra riktig skillnad förrän på 2030-talet. Under tiden måste vi fortsätta med hållbara biodrivmedel, säger han.

Seminariet fick på en dryg vecka 370 anmälda deltagare, vilket tyder på ett stort intresse i Sverige.

Sverige leder både elektrifierings- och biodrivmedelsligan i EU och är ett gott exempel på att båda tekniklösningarna behövs. I andra EU länder och i Eu:s klimatpaket Fit for 55, ges dock biodrivmedel en blygsam roll. EU:s klimatåtgärder för transportsektorn är å andra sidan blygsamma. Sverige har ett mål om 70 procent klimatreduktion till 2030, EU ligger på 14 procent.

Lagercrantz säger att EU vill väl, men har låst sig i vissa tekniklösningar.
– Vi har inte råd att vänta på spännande framtidslösningar, vi måste utnyttja de tekniska lösningar som finns på marknaden idag, säger han.

EU:s blygsamma målsättning och negativa inställning mot biodrivmedel, riskerar att minska investeringar i hållbara biodrivmedel. Detta kan göra att Sverige får svårt att klara klimatmålet till 2030. Transportsektorn i EU släpper idag ut cirka en miljard ton koldioxid varje år.

Vill du läsa broschyren i sin helhet, gör du det här.

2030-sekretariatet bildades 2013 för att driva på utvecklingen till en fossiloberoende transportsektor. 2030-sekretariatet är helt oberoende från tekniska lösningar eller politisk inriktning.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-04 11:10
Kategori:
Taggar: 2030-sekretariatet Biodrivmedel Elektrifiering EU Fossilfitt Klimatåtgärder Klimatpaket Transportsektorn