Två trafikpoliser står och begrundar det överlastade ekipaget som även har många andra brister. Kommer ekipaget att senare lösas ut?

Överlastat brittiskt ekipage låses in och klampas

Den 27 oktober tar trafikpolisen i Gävleborg, Region Mitt, in ett engelskregistrerat ekipage mellan Sandviken och Gävle. Lastbilen är för 7,5 ton och släpet för 3,5 ton. Föraren och ekipaget hör till gruppen ”resande företagare” som erbjuder sina tjänster i Sverige. Fram tills årsskiftet får brittiska medborgare på dispens fortfarande arbeta i Sverige.

När ekipaget vägs står det klart att det handlar om rejäla överlaster. Lastbilen väger in på 12 900 kilo och släpet på 4 690 kilo. Överlastavgiften landar på 19 600 kronor. Dessutom går lämmen på lastbilen inte att stänga på ett säkert sätt och riskerar öppnas under färd.

Fordonskombinationen används i kommersiell trafik och då måste färdskrivare användas. Färdskrivaren i fordonet är inte besiktigad sedan 2015 och något diagramblad finns inte i färdskrivaren. Polisen kan inte spåra tillbaka hur länge fordonet använts med obesiktigad färdskrivare utan man kan enbart se till dagens körning som är konstaterad.

Nu har ärendet hittills renderat i överlastavgiften på 19 600 kronor och en sanktionsavgift för färdskrivaren och kör- och vilotiderna på 6 000 kronor, men det kommer att kosta ännu mer eftersom det blir böter för bland annat överskridna bruttovikter och andra brister som efter straffrabatter stannar på 10 000 kronor. De 10 000 kronorna betalar föraren på polishuset i kontanter. Där går också gränsen för vad som får betalas i kontanter enligt lagen om penningtvätt. Föraren har dock inget bankkort att betala resterande utgifter med.

Föraren försöker prata sig ur situationen och vill bland annat ha ett lägre belopp, men så blir det inte. Inte heller blir det någon fortsatt färd för ekipaget även om överlasten skulle korrigeras. Istället klampas ekipaget, med lasten, på ett inhägnat område. Dels på grund av sanktionsavgiften för kör- och vilotiderna och sanktionen för överlasten vilka måste betalas på plats, men även för ett kvalificerat körförbud på grund av mycket kraftig sneddragning på bromsarna.

Enda sättet ekipaget lämnar platsen på är med bärgare till verkstad när sanktionsavgifterna har betalats. Frågan som än så länge lämnas obesvarad är huruvida ekipaget kommer att lösas ut mot bakgrund av att trafikpolisen uppskattar att värdet på fordonen knappast når upp till vad denna kontroll har renderat i.