Arkivbild.

Bristande förtroende för polisens förmåga att lösa transportstölder blir riksdagsfråga

Thomas Morell (SD) tar i en interpellation till inrikesminister Mikael Damberg (S) avstamp i en nyligen publicerad rapport från Sveriges Åkeriföretag. Av rapporten, ”Vägsamverkan – förebyggande av brott, En enkät om stölder”, framgår det bland annat att 35 procent av de åkerier som besvarat enkäten sällan eller aldrig anmäler om de utsatts för brott.

”Vägsamverkan – förebyggande av brott, En enkät om stölder” är ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag, Polisen och Larmtjänst. Thomas Morell lyfter i sin interpellation upp statistik som han menar pekar på en uppgivenhet i branschen.

Morell går inte in på detaljer men citerar en del av sammanfattningen i rapporten. ”Det framkommer ord som lönlöst, meningslöst, hopplöst och ett bristande intresse från polisen i samband med att de har blivit utsatta för brott”, skriver han.

Rapporten sätter fingret på en allvarlig utveckling där människor upplever det meningslöst att anmäla brott till polisen. Vad det får för konsekvenser för vårt samhälle är lätt att inse, förklarar Thomas Morell.

Interpellationen avslutas som brukligt med frågorna till Mikael Damberg, som lyder:

  • Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att allmänheten, och kanske främst åkerinäringen, ska återfå förtroendet för polisens förmåga att lösa brott?
  • Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att allmänheten ska kunna nå polisen inom en rimlig svarstid?

Rapporten i sin helhet kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-14 13:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Larmtjänst Polisen Sveriges Åkeriföretag transportstölder