Larmtjänst

Listar alla artiklar taggade med: Larmtjänst

Så drabbade brottsligheten dig under 2022

Antalet anmälda dieselstölder fördubblades

Under 2022 ökade antalet stöld- och tillgreppsbrott med en procent jämfört med 2021. En kategori som ökat markant under senare år är stölder av katalysatorer. Antalet stölder av diesel har mer än dubblerats under 2022 jämfört med 2021. Av de personbilar som efterlystes under året var det 26 procent som inte återfanns, en ökning med två procentenheter jämfört med 2021. Detta framgår i rapporten om försäkringsrelaterad brottslighet som Larmtjänst idag publicerar.

Fler åtgärder krävs för att hindra utländska stöldligor

Svensk Försäkring och Larmtjänst har i ett gemensamt remissvar framfört synpunkter på betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” och konstaterar att det krävs mer resurser till Tullverket om de ska kunna leva upp till ambitionshöjningen den nya lagen innebär. Regeringen och ansvariga myndigheter bör dessutom vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas framfart i Sverige.