Scanfor kommer att kalla in sina underleverantörer till ett möte. Foto: Läsarbild.

Otillåtet cabotage igen – och överlast

Scanfor: ”Vi utreder. Detta skadar vårt varumärke”

Den 10 augusti står trafikpolisen i närheten av port 6, Skandiahamnen i Göteborg. Man kontrollerar bland annat fraktsedlar på ekipage som är på väg ut. Väldigt många ekipage ska till Norge och då är det inte mycket ytterligare polisen har att kontrollera. Denna förmiddag är det emellertid ett ekipage som agerar på ett sätt som väcker polisens intresse.

Det finns olika vägar att köra på när man lämnar port 6 och ska man till Norge, väljer de flesta att köra kortaste vägen ut ur Göteborg. Ekipaget trafikpolisen denna gång lägger märke till, väljer en annan väg trots att många av Scanfors trailers ofta ska till Norge. Kanske ska just detta ekipage inte ska till Norge, men man bestämmer sig för att göra en kontroll.

Det visar sig att trailern faktiskt ska till Norge och man tar med sig det till kontrollplatsen. När man väger ekipaget landar det i en överlast då den tvåaxliga dragbilens drivaxeltryck är 12 360 kilo istället för de tillåtna 11 500 kilona. Lasten i sig vägde knappt 22 ton, men om man kör en tvåaxlig dragbil, behöver man tänka till kring hur vikten är placerad och här föll det.

Därefter fokuserar man på vad föraren har kört med dragbilen och det visar sig att han kommit in olastad från Norge och tagit sin helgvila i Göteborg. Kommer dragbilen olastad in till Sverige, får den användas för en nationell/cabotagetransport inom tre dygn. Denna dragare har gjort två sådana sedan den kom in tre dygn tidigare vilket är en transport för mycket.

Dessutom saknas fraktsedlar för transporterna som gjorts eftersom dem har föraren lämnat in till speditören. Polisen får emellertid hjälp av Scanfors göteborgskontor (som inte styr fordonens rutter), men det förändrar inte det faktum att dragbilen har kört för många cabotagetransporter varför det landar även i ett misstänkt otillåtet cabotage med 40 000 kronor i sanktionsavgift som betalas morgonen den 11 augusti.

Ännu en gång tar vi kontakt med Scanfor i Belgien som även denna gång svarar.
– Vi vet inte hur detta kunde hända igen varför vi för närvarande undersöker saken, men vi söker även en långsiktig lösning vilket vi berättade om i samband med det förra ärendet, säger Scanfor.

Scanfor säger att de betalar sanktionsavgiften även om de understryker att ansvaret ligger på åkeriet.
– Det är semestertider i Europa nu och vi anar att vår underleverantör kan ha åtagit sig detta uppdrag och sedan konstaterat att han inte hade tillräckligt med fordon tillgängliga för att klara körningen, säger de vidare och tillägger att de inte lägger ut olagliga transportuppdrag för sina underleverantörer och att åkerierna själva väljer vad de kan eller inte kan köra.

Inom kort kommer Scanfor att kalla samtliga sina underleverantörer till ett möte för att ännu en gång informera om och understryka vikten av att de fyller i sina CMR korrekt och att de måste känna till reglerna som gäller för cabotagetransporter och tillämpa dessa.
– De måste förstå att Scanfor får dåligt rykte till följd av deras ageranden, avrundar Scanfor.

Scanfor har möjlighet att överklaga sanktionsavgiften till Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-16 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Klampning Kombitransport Otillåtet cabotage Överlast Polis Sanktionsavgift Scanfor Transportfusket Transportstyrelsen