Brittiska förare varslar om strejk 23 augusti

Militären står stand by

Det råder akut förarbrist i Storbritannien och då passar brittiska förare på att varsla om strejk för bättre löner och villkor. Samtidigt vill speditörernas och åkeriernas organisationer att regeringen ska öppna upp för tillfälliga arbetstillstånd för europeiska förare. Strejkvarslet splittrar förarna. Och vad är det för europeiska förare som förväntas komma om regeringen viker sig?

Just när det är som störst chaufförsbrist i Storbritannien, flaggar brittiska yrkesförare att de kommer att genomföra en landsomfattande strejk den 23 augusti. Det är Facebookgruppen Professional Drivers Protest Group, UK som har gått ut med varslet. Strejkens syfte är att få bättre löner och förbättrade arbetsvillkor, skriver Motor Transport. Strejken delar förarna i två grupper – de som vill strejka och de som är rädda att förlora sina jobb på grund av strejken.

Samtidigt har Road Haulage Association (RHA) genom sin vd Richard Burnett, varnat för att Storbritanniens försörjningskedja står inför en kollaps inom två till tre veckor just på grund av chaufförsbrist. Lösningen är att få Storbritanniens regering att tillåta tillfälliga arbetsvisum för europeiska förare, något regeringen hittills har stängt dörren för. Logistic UK går på samma linje som RHA.

Även om Logistic UK sympatiserar med förarna som vill strejka den 23 augusti, menar man att det kommer att sätta ytterligare press på en redan ansträngd del av försörjningskedjan. Man kan alltså inte fördöma att förarna vill strejka för bättre löner och villkor, men man pekar på att nya regeringsåtgärder för länge sedan borde ha vidtagits.

Logistic UK är tydliga med att man inte kommer att stödja några åtgärder som hotar Storbritanniens försörjningskedjas integritet, men de förstår att förarna, som arbetat hårt under pandemin och satts under en ännu större press nu på grund av självisolering och semestrar, vidtar åtgärder.

Under många år har transportsektorn tvingats fungera med en chaufförsbrist på över 65 000 förare, säger Logistic UK, men effekterna av Brexit har tvingat många EU-medborgare att återvända till sina hemländer och det märks i bristen på arbetskraft som nu uppgår till cirka 90 000 personer.

Vi har varit i kontakt med både UK Logistics och RHA för att fråga om det finns en risk att de europeiska förarna kommer att innebära lägre fraktpriser och att deras närvaro kan komma att permanentas. Ingen av dem har svarat på våra frågor innan detta publiceras, varför vi får återkomma.

I Sverige har vi sett hur, när gränserna öppnades, utländska aktörer alltmer opererar mer eller mindre på permanent basis i Sverige med europeiska förare, främst från det forna öst, vars löner vida understiger de svenska avtalsenliga lönerna. Kunder, speditörer och åkare har snabbt märkt skillnad i omkostnader för arbetskraften och i dagsläget kan det vara svårt för svenska förare att begära svensk, avtalsenlig lön.

Vi talar med Mark Smith, en brittisk yrkesförare som driver Facebookgruppen. Han är bekymrad över vad som kommer att följa i kölvattnet om den brittiska regeringen öppnar för tillfälliga arbetsvisum för europeiska förare.
– Genom mina kontakter med Sverige, bland annat Här Stannar Sverige, har vi sett hur svensk transportnäring har drabbats av mängden europeiska förare från främst öst, säger han.

Strejken som påannonserats är han i huvudsak positiv till, men det finns en baksida som transportnäringen i Sverige väl känner till.
– Om strejken innebär att förare förlorar sina jobb, öppnar det dörren för mindre åkerier utan skrupler som vill anställa billig arbetskraft, ja då är det inte lika enkelt längre, säger han.

Den brittiska regeringen tar strejkvarslet på fullt allvar och har beordrat militären i stand by-läge, skriver World SocialistWeb Site, WSWS. Soldater förbereds för att hantera ett eventuellt sammanbrott i de brittiska leveranskedjorna på grund av Brexit, pandemin och den enorma förarbrist som redan finns.

Soldater med lastbilsbehörighet har satts på en femdagars stand by för att kunna utföra transporter. De kommer att förläggas även på hotell runt om i landet och få utökade kör- och arbetstider för viktigt gods.

Läs hela WSWS artikel här för ännu mer och omfattande information.