Scanias delårsrapport visar fortsatt återhämtning

Återhämtningen har fortsatt under årets andra kvartal och såväl orderingång som leveranser steg kraftigt i jämförelse med föregående år. Dessutom har Scanias ägare Traton Group tillsammans med Daimler Truck och Volvo Group undertecknat ett samarbetsavtal med planen att installera och driva ett publikt laddnätverk med hög kapacitet för batteridrivna, tunga fordon.

Återhämtningen har fortsatt under årets andra kvartal och såväl orderingång som leveranser steg kraftigt i jämförelse med föregående år. Scania levererade ett starkt resultat med en rörelsemarginal på 13,0 procent både i andra kvartalet och för första halvåret 2021.

Scania har lyckats undvika oplanerade produktions-stopp även under andra kvartalet trots en fortsatt mycket ansträngd situation med komponentbrist i leveranskedjan. Samarbetet mellan leverantörer, medarbetare och facket, med fullt fokus på Scanias kärnvärde ”kunden först”, har varit framgångsrikt och tillsammans med sina kunder har de hittat lösningar för att minimera en negativ påverkan på leveranserna till dem.

Scania ser att deras kunders transportaktivitet är hög genom att mäta driftsdata från uppkopplade fordon och se i orderingången på lastbilar. Aktiviteten på den globala bussmarknaden är fortsatt låg på grund av pandemin.

En milstolpe har under andra kvartalet passerats med över 500 000 uppkopplade fordon. Majoriteten av Scanias fordonsflotta som rullar på omkring 100 marknader är nu uppkopplad. Datainsamlingen från ett så stort bestånd ger en värdefull insikt i kundbeteende och möjliggör analys av våra produkter i drift. Informationen är avgörande för Scanias förmåga att leverera hållbara transportlösningar.

Steg för steg görs nya landvinningar avseende hållbara transporter. Utrullningen av Scanias helelektriska lastbilar pågår och produktionen av elfordon är nu integrerad på samma produktionslinor som fordon med förbränningsmotorer.

Scanias ägare Traton Group har nyligen tillsammans med Daimler Truck och Volvo Group, undertecknat ett samförståndsavtal med planen att installera och driva ett publikt laddnätverk med hög kapacitet för batteridrivna elektriska tunga lastbilar för fjärrtransporter och bussar i Europa.

Genom samarbeten som detta påskyndas skiftet till ett hållbart transportsystem. En pusselbit som dock fortfarande kräver mer arbete och stöd från politiken, är elförsörjning från förnybara energikällor och utbyggnad av elnätet.

Sammanfattning av de första sex månaderna 2021
– Nettoomsättningen ökade med 28 procent till MSEK 74 776 (58 469)
– Rörelseresultatet ökade med 246 procent till MSEK 9 733 (2 813)
– Kassaflödet uppgick till MSEK 3 661 (1 867) för Fordon och Tjänster
– I andra kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 54 procent till MSEK 39 068 (25 418) och rörelseresultatet ökade till MSEK 5 076 (-192)

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-28 11:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteridrift CO2 Daimler Group Laddhybrider Laddnärverk Miljö Scania Volvo Trucks