Volvo Trucks

Listar alla artiklar taggade med: Volvo Trucks

    Från vänster Joachim Nordin vd, Skellefteå Kraft, Karin Eriksson vd, OKQ8, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari , Stefan Strand vd, Volvo Lastvagnar Sverige. Foto: Pelle Lundberg / weiwei.se.

Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm

Den 19 mars invigdes en ny laddstation för tung trafik i Sollentuna strax norr om Stockholm. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigningstalade och klippte band tillsammans med representanter från OKQ8, Volvo Lastvagnar och Skellefteå Kraft. Den publika laddstationen med totalt två laddare vid Volvo Truck Center i Sollentuna är en viktig del i det som ska bli ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer med förnybar kraft för tung trafik.
 Fotograf: Chalmers/Pixabay.

Eldrift billigare än diesel för tunga lastbilar

Tunga lastbilar som transporterar last långa sträckor har tidigare ansetts vara olönsamma att elektrifiera. Nu har forskare på Chalmers visat att det kan vara billigare att köra tunga lastbilar på el än på diesel. ”Jag är själv förvånad över resultaten och hoppas att fler åkerier och lastbilstillverkare vågar satsa på elektrifiering nu när vi visat att det kan vara kostnadseffektivt”, säger Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik på Chalmers.