Det första fordonet som stoppas tillhör Hallands Åkeri AB, ett åkeri DHL inte har något samarbete med.

Sanktionsavgift och böter till halmstadsåkeri

DHL: Åkeriet kör inte för oss

Inte ett, utan två av åkeriets fordon stoppas samma dag. Obetald skatt, obesiktigad färdskrivare, allvarliga kör- och vilotidsöverträdelser, körkortsomhändertagande på plats är några exempel på vad polisen påträffar. DHL säger att de inte har något samarbete med åkeriet, men väl med ett annat åkeri som har samma ägare. Vi frågar åkeriet om de har koll på sin verksamhet och det säger de att man har.


Onsdagen den 2 juni står Halmstads yrkestrafikgrupp på en parkeringsficka nära halländska Knäred. De stoppar ett fordon för rutinkontroll. Fordonet står skrivet på Hallands Åkeri AB. Färdskrivaren är obesiktigad och fordonet har ett föreläggande om ombesiktning på grund av 12 2:or bland annat på styrled och luftfjädring från förra ombesiktningen. Ombesiktningen ska vara gjord senast 14 juni.

Färdskrivaren skulle ha besiktigats i juni 2020 och att använda en obesiktigad färdskrivare kostar 2 000 kronor per dygn.

Färskrivarens innehåll töms ut och det görs en analys av kör- och vilotiderna. Föraren har kört alldeles för mycket och vilat för lite.
– Det är så allvarliga kör- och vilotidsbrister så att körkortet omhändertas på plats. Så blir det när man har haft en dygnsvila som är kortare än sex timmar och körtiderna mellan godkända dygnsvilor ligger på 18 timmar, säger bilinspektör Mats Larsson.
Föraren får böter för både färdskrivaren och kör- och vilotiderna.

Bötesbeloppet överskrider det som får tas ut av polisen på plats varför en bot skrivs ut och om den inte betalas, går ärendet till tingsrätten. Det blir även ett sanktionsärende gentemot åkeriet vilket hanteras av Transportstyrelsen.
– Beloppet landar antagligen på lite över 60 000 kronor för dels den obesiktigade färdskrivaren och dels förarens överträdelser, säger Mats Larsson.
Åkeriet har möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut. I och med att färdskrivaren är obesiktad, får fordonet endast köras direkt till besiktning av densamma.

Kort därefter stoppas ett annat fordon som även det är skrivet på Hallands Åkeri. Det fordonet har användningsförbud eftersom fordonsskatten inte är betald. Båda fordonen bär DHL:s logotyp och är på väg med gods till DHL:s terminal i Halmstad.

Genom en styrelseledamot på Hallands Åkeri får vi kontakt med en ansvarig på åkeriet. Vårt samtal och våra frågor om de påkomna bristerna hos de aktuella fordonen, är inte välkommet och man anser att vi ska fokusera på utländska ekipage istället för svenska åkerier som sköter sig och betalar skatt. När lugnet senare lägger sig och åkeriet återkommer i ytterligare samtal, kommer även kommentarerna.

Hallands Åkeri håller inte med om att man inte har koll på driften. Att föraren har kört för mycket beror på föraren, inte på åkeriet. Att färdskrivaren är obesiktigad är ett misstag som inte borde skett. Skatten på det andra fordonet är också ett misstag, men rättas till så snart åkeriet får vetskap om det, endast ett par dagar för sent.

Förstår ni att andra aktörer menar att ni tillskansar er ekonomiska fördelar genom att exempelvis föraren kör för mycket?
– Nej, det håller vi inte med om, svarar Hallands Åkeri som nu ska ta tag i situationen och se till att det här inte upprepar sig.

Huruvida de kommer att överklaga Transportstyrelsens beslut eller inte, tar de ställning till senare.
– Men färdskrivaren var obesiktigad och det kan vi inte förneka, avrundar Hallands Åkeri AB.

Hallands Åkeri har, enligt DHL, samma ägare som Halmstad Budtjänst och tidigare i år förekom ett av det åkeriets fordon i en artikel då det stoppats med flera brister, bland annat en obesiktigad färdskrivare. Vi kontaktar DHL som svarar.
– Vi har inget samarbete med Hallands Åkeri AB, dock är det samma ägare till Halmstad Budtjänst AB som kör åt oss. Vi har sagt upp vårt avtal med Halmstad Budtjänst, säger DHL.

Ändå är det just Hallands Åkeris fordon som är på väg med gods till DHL:s terminal i Halmstad.