Elektrifiering kan inte ensam lösa omställningen

Regeringen tog igår den 1 juni 2021 emot utredningen om utfasning av fossila drivmedel samt eventuellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselfordon. Utredningen föreslår inget stoppdatum för förbränningsmotorer men allt hårdare krav på utsläpp från fordon, och ett förbud mot att sälja fossila drivmedel från 2040.


Jakob Lagercrantz, vd, 2030-sekretariatet, säger att utredningen tydligt visar att elektrifieringen behöver biodrivmedel som komplement för att klara klimatmålen till 2030.

I takt med att elbilarna vinner marknadsandelar, har kraven höjts på ett förbud mot bilar med förbränningsmotorer. Det internationella energiorganet IEA har beräknat att det tar till mellan 2035 och 2040 innan klimatnyttan från elektrifieringen tar över från biodrivmedel.

Även med ett starkt fokus på elektrifiering, med andelar över 50 procent av nybilsförsäljningen, dominerar de befintliga fordonen vägarna, helt enkelt för att det tar tid att byta ut en nationell bilpark.
– Det är bra att utredningen ser till utsläppen snarare än tekniken. För att klara klimatmålen behöver vi tackla utsläppen från befintliga fossildrivna bilar på vägarna. Med ensidigt fokus på el och nybilsförsäljning får vi en marginell klimatnytta på kort sikt, vilket är den tidsram vi jobbar inom för att nå de svenska klimatmålen för transportsektorn, säger Jakob Lagercrantz.

2030-sekretariatet ser el som huvudspåret för lätta fordon, och har i en oberoende fordonsprognos visat hur Sverige med en kombination av biodrivmedel och el kan klara miljömålen för transportsektorn till 2030.

Jakob Lagercrantz säger att utredningen stärker 2030-sekretariatets analys och visar tydligt att det tar alltför lång tid att klara omställningen om vi ska lita enbart till en teknisk lösning.
– Vi behöver att alla fossilfria drivmedel kompletterar varandra. Hit hör både alternativa drivmedel som kräver förbränningsmotorer, och el. Det är bara de fossila bränslena som tjänar på att vi skapar en motsättning mellan förnybara drivmedel, kommenterar säger han vidare.

Han menar att Sverige behöver gå i spetsen och införa ett livscykelperspektiv på klimatbedömningen av drivmedel om vi ska klara av att fasa ut de fossila drivmedlen. I enighet med utredningen lyfter han också behovet av att minska onödig bilanvändning genom smarta resealternativ och transportlösningar.

Avslutningsvis säger Jakob Lagercrantz att utredningen går längre än direktivet genom att kommentera reduktionsplikten.
– Här har vi reservationer, bland annat att rena biodrivmedlen ska inkluderas i kvoten. Denna dialog måste föras inom ramen för reduktionspliktens kontrollstation, men vi delar bilden av att alla delar i omställningen måste ses över, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-02 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekreteriatet Biodrivmedel Elektrifiering Klimatmål Miljö Reduktionsplikt transporter