Det är viktigt för transportsektorn med en ökande användning av biogas.

Regeringens förslag: Biogasbilar inga miljöbilar

Miljöbilsdefinitionen föreslås ändras vid årsskiftet och påverkar vilka bilar myndigheterna får köpa in. Vi har varit med om det förut - att det blivit "inte bra" med satsningar på alternativa drivmedel. Senast var det etanol vi skulle satsa på. Regeringens förslag har väckt reaktioner hos såväl bränsleproducenter, fordonstillverkare som miljöorganisationer. Förslaget är ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Frågan blir då: Vad kommer remissvaren att ha för betydelse?


Vi kontaktar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vars pressekreterare Lovisa Alm svarar och förklarar att grunden till förslaget till ändring är EU-direktivets definition av en ren lätt bil.
– Om Sverige inte inför definitionen på en ren bil i vår nationella lagstiftning har vi inte genomfört direktivet korrekt. Privata inköpare omfattas inte av EU-direktivets krav, så deras inköp av biogasbilar påverkas inte av det, säger hon.

När det gäller den offentliga upphandlingen är det inte alla upphandlade bilar som måste uppfylla definitionen på en ren lätt bil. 2 av 3 upphandlade bilar kan fortsatt vara biogasbilar enligt förslaget. Det är de samlade tilldelningarna från ett avtal under referensperioden (2021-2025, 2026-2030) som måste uppgå till 38,5 procenten rena bilar, fortsätter Lovisa Alm.
– Offentliga upphandlare har fortsatt möjlighet att köpa biogasbilar om de önskar det. Förslaget är ute på remiss och regeringen är naturligtvis beredd att lyssna på remissinstansernas synpunkter, säger hon.

Johan Englund, public affair manager på Gasum, tog emot nyheten med oro och nu arbetar man intensivt med att brett i branschen analysera förslaget och skriva ett remissvar med en rad förslag på förändringar av förslaget.
– Den viktigaste av dessa är att inte ändra miljöbilsdefinitionen så att biogasbilar inte längre omfattas, säger han.

Förslaget kommer att påverka Gasum och deras kunder och Englund ser samhället som den stora förloraren.
– Gasbilar är i vår mening avgörande för transportomställningen. Det är viktigt att ha en stor, ökande användning av biogas i Sverige. Om användningen av biogas går ner, finns en risk att många av samhällsnyttorna som följer med en biogasproduktion försvinner. Som resultat missar vi då chansen att utnyttja en hållbar energikälla som är ett typexempel på cirkulärekonomi. Det kan också få konsekvenser i form av missade arbetstillfällen och att vi försvårar utvecklingen av det cirkulära samhället, säger han.

På många håll i Sverige har kommuner, regioner och näringsliv redan gjort omfattande investeringar i biogasanvändning till transporter, bland annat i form av tankstationer. Investeringarna pågår fortfarande med stöd från exempelvis Klimatklivet. Tankinfrastrukturen för biogas är väl utbyggd i stora delar av landet. Att kapa möjligheten att nyttja dessa investeringar är varken resurseffektivt eller bra för klimatet, anser Englund.
– Gasum har investerat stort i biogasproduktion och vi är beredda att fortsätta göra ännu mer biogas tillgängligt om de långsiktiga förutsättningarna finns, säger han.

Gasum ser även en ökande efterfrågan från jordbruket i att hantera sitt organiska avfall och göra biogas av det, men det kräver att vi har en fungerande efterfrågan på biogas och där är transportsektorn idag avgörande, anser han.
– Det kan bli svårt att möta jordbrukets behov av att hantera avfallsströmmar om efterfrågan på gasbilar minskar som följd av förslaget, säger Johan Englund.

Utöver att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser om biogasen är producerad på gödsel som råvara, får vi dessutom ett lantbruk som kan nyttja en ekologisk biogödselprodukt som uppkommer i samband med biogasproduktionen. Biogasproduktion innebär en inhemsk och grön energikälla, som är ett utmärkt komplement till elektrifieringen, enligt Johan Englund.
– Vi kommer nu att svara på regeringens förslag med ett remissvar, både från branschorganisationer, men även från oss som företag. Vi kommer dessutom att driva debatt i frågan så att vi verkligen kan få upp på bordet de konsekvenser detta förslag kan komma att få, säger han.

I en skriftlig kommentar till Ekot, säger Tomas Eneroth:
”Det här är ett EU-direktiv som Sverige måste implementera och i samband med det föreslås att EU-direktivets definition av en ren lätt bil också görs till miljöbilsdefinitionen vid statliga upphandlingar av fordon. Förslaget är nu ute på remiss och vi är naturligtvis beredda att lyssna på remissinstansernas synpunkter.”

Vi frågar ministerns pressekreterare om vi ska uppfatta det som att även om det är ett EU-direktiv som Sverige måste implementera, kan remissvaren få betydelse för hur utformningen av det som ska införas blir?
– Regeringen är som sagt beredd att lyssna på remissinstansernas synpunkter, avrundar hon.

Johan Englund har fått ta del av samma citat. Om Sverige måste införa EU-direktivet, kommer då remissvaren att ha betydelse?
– Det är i sanning en intressant fråga, avrundar Johan Englund på Gasum.

I en kommande tidningsartikel, får vi ta del av Volvo och Scanias reaktioner på förslaget.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-27 12:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas CNG EU-direktiv Gasdrift Gasum Infrastrukturminister LBG LNG Miljöbil Miljöbilsdefinition Socialdemokraterna