17 MAN eTGE till DB Schenker

DB Schenker har nyligen tagit emot 17 MAN eTGE, eldrivna distributionsfordon för citybruk. Förutom dessa fordonen, har åtta liknande levererats redan i maj 2019.


Schenkers mål att köra all varudistribution i Oslo med nollutsläpp är nu nådd. Genom etableringen av Oslo City Hub och en 100-procentig övergång från diesel till eldrift, har Oslo gjort en betydande miljövinst genom en reducering cirka 400 ton CO2-utsläpp per år.

Investeringen i hållbar stadsdistribution kommer att fortsätta fram till 2021 tills målet på 100 procent elektrifierad varudistribution i alla större norska städer har uppnåtts.

Alla satsningar som görs är en del av Schenkerkoncernens globala mål om 100 procent utsläppsfria cityleveranser till år 2030, står det i ett pressmeddelande från Schenker.

Ser man till fordonen är det i princip inte något som skiljer en dieseldriven TGE 3.140 och en eldriven eTGE. Till och med typbeteckningen är densamma eftersom fordonen är 3,5:tons lastbilar med en elektrisk effekt på 100 kW som omräknat i mekaniska hästlrafter motsvarar 136 hk.

eTGE har en lastvolym på 10.7 kubikmeter och kan levereras med en totalvikt på upp till 3,5 ton. Batterikapaciteten på 36 kWh, kommer från ett litium-jon-batteri som är placerat i fordonets ram och därför inte stjäl lastutrymme. Dessutom ger batteriplaceringen en gynsam tyngdpunkt och viktfördelning i fordonet.

De eldrivna fordonen har levererats av MAN på Fjellhammer där det också finns en fullt utrustad verkstad för service och reparationer av eldrivna yrkesfordon.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-29 12:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Fossilfritt MAN Miljö Schenker