EU-studierna nu klara:

Återvändandekrav och kombitrafikförändringar ökar utsläppen

Under förra veckan publicerade EU-kommissionen resultatet av två studier som beställdes 2020 för att bedöma den förväntade effekten av mobilitetspaketets återvändandekrav för fordonen och cabotagekvoter för kombitrafiken. Resultatet visar att det kan leda till ökat utsläpp av CO2 med upp till 3,3 miljoner ton varje år.
Chaufförspodden – Exklusivt

 

Två krav, återvändandekravet för utländska fordon till registreringsorten var åttonde vecka samt användningen av cabotagekvoter i internationella kombinerade transporter, har lagts till av Europaparlamentet och EU-rådet. De ingick inte i det ursprungliga förslaget till mobilitetspaketet som utarbetades av Europeiska kommissionen.

Dessa två punkter ledde snabbt till protester bland nio medlemsländer som hänvisade till att dessa punkter inte är i linje med EU:s nya klimatkommission European Green Deal och måste utvärderas ytterligare. Önskemålet vann gehör och nu har utredningsresultat alltså presenterats, skriver Trans Info.

En eventuell påverkan på miljön av dessa två punkter, var inte föremål för godkännande av mobilitetspaketet varför kommissionen förordade att undersökningar om detta skulle göras med fokus på punkternas eventuella/sannolika inverkan på klimatet, miljön och den inre marknaden.

Budi 2021

Resultaten tyder på att lastbilsförpliktelser och kvoter för kombinerade transporter kan ha negativa konsekvenser och öka transportutsläppen.

Analysen av återvändandekravet för fordon visar att i det scenario som är sannolikt, kan det enligt studien förorsaka ytterligare resor, potentiellt upp till 2,9 miljoner ton ytterligare koldioxidutsläpp 2023 (en ökning av utsläpp från internationells vägtransporter av varor med 4,6 procent). I alla de analyserade tre olika scenarierna, är ökningen av koldioxidutsläpp mellan 0,8 och 4,6 procent.

I studien som fokuserar på cabotagekvoter för internationell kombinerad transport, uppskattades att en normal användning av medlemsländerna skulle kunna leda till ytterligare 397 tusen ton koldioxidutsläpp och potentiellt negativa långsiktiga konsekvenser för järnväg och intermodala godstransporter.

Om man ser på resultaten från båda studierna, kan de två punkterna resultera i upp till 3,3 miljoner ton ytterligare koldioxidutsläpp, vilket är jämförbart med det årliga värdet av de totala transportutsläppen i Estland. Det kan också generera upp till 704 ton kväveoxider och 251 ton fint damm (PM 2.5).

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-23 15:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvändandekrav CO2-utsläpp EU EU-kommissionen Inre Marknaden Kombitrafik Miljö Mobilitetspaketet