Ismail Ertug, (S) Tyskland, ser Kommissionens senaste utspel som "ett bombnedslag". Foto: Göran Rosengren

EU-kommissionen ”kovänder” om återvändandekravet

Ismail Ertug: "Ett bombnedslag"

Under fredagen den 20 december godkände en majoritet av EU-länderna det reformerade mobilitetspaketet, men i sista minuten gjorde EU-kommissionen ett ingripande som kan komma att komplicera ansträngningarna att slutföra arbetet med mobilitetspaketet. Åter är det återvändandekravet och kombitransporterna som skapar oro.
Michał Kurtyka, klimatminister i Polen. Foto: gov.pl
Michał Kurtyka, klimatminister i Polen. Foto: gov.pl

I röstningen röstade 17 länder för mobilitetspaketet, nio emot medan Belgien och Storbritannien avstod. Ledamöterna måste rösta om alla tre delarna av mobilitetspaketet. Nästa omröstning är planerad till den 21 januari.

EU-kommissionens drag denna vecka kom som en total överraskning av format, skriver Hanne Cokelaere i Politico Pro.

Kommissionens vice vd Valdis Dombrovskis (Lettland), sade att avtalets överenskommelser om kombitrafiken och kravet på fordonens återvändande till etableringslandet var åttonde vecka, inte är i linje med ambitionerna i EU:s nya klimatkommission och måste utvärderas ytterligare.

Nu ska de göra en konsekvensanalys av effekterna av de delarna av mobilitetspaketet och om det är nödvändigt, kan de träda emellan innan förslagen genomförs.


EU:s cabotagerapportör Ismail Ertug
, (S) Tyskland, ser detta som ett bombnedslag.
– Något liknande har aldrig tidigare inträffat i EU, säger han i Politico Pro.
Ismail Ertug har, tillsammans med bland andra Sverige, drivit hårt för exempelvis återvändandekravet.

Att dra tillbaka kravet på återvändandet var åttonde vecka, skulle få stora konsekvenser för Parlamentet då det undergräver en noggrant balanserad överenskommelse mellan länderna och lagstiftningen.
– Det är hela ”ryggraden” i mobilitetspaketet vilket är och förblir en röd linje för Parlamentet som inte får passeras, säger Ismail Ertug.
Återvändandekravet bjöd på stort motstånd och intervallen låg initialt på fyra veckor.

Tunga diplomater i Bryssel beskriver Kommissionens drag som ”märkligt” och ”unikt”.


Medan Kommissionens vändning är ett
bakslag för reformernas förespråkare som leds av Frankrike, ger det istället ett sista hopp för länder som Polen, Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien. Dessa sex länder har upprepade gånger uppmanat Kommissionen att sätta in åtgärder mot vad de hävdar är protektionistiskt.

Polens klimatminister Michal Kurtyka säger i Politico Pro att han ser fram emot nya förslag från Kommissionen för att minska potentiella negativa konsekvenser av mobilitetspaketet.

Kommissionen försvarar sin Green Deal-strategi som kan leda till en möjlig omprövning av reglerna för kombinerade transporter vilka är utformade för flytta godstransporter från förorenande vägtransporter, till järn- och sjöväg.
– Att kräva att lastbilar ska återvända hem med jämna mellanrum riskerar skapa ineffektiva transportsystem med ökade utsläpp och trängsel som följd, säger Valdis Dombrovskis.


De som stödjer återvändandekravet
anser att det är en nyckel för att stoppa ”brevlådeföretag” och man har ingen förståelse för Kommissionens agerande nu. För Parlamentet och Rådet har Kommissionens ingripande öppnat dörren till okänt territorium.

En ledamot som emellertid är nöjd med Kommissionens ingripande mot återvändandekravet, är Marian-Jean Marinescu, Rumänien.
– Jag ser inget bra med den bestämmelsen. Det var korrekt av Kommissionen att besluta om en konsekvensanalys. Det viktigaste är att få en utvärdering, avrundar Marian Jean Marinescu i artikeln.

Det är oklart om Kommissionen kommer att slutföra konsekvensanalysen innan Parlamentet röstar.

Marian-Jean Marinescu, EU-parlamentariker från Rumänien är nöjd med Kommissionens ingripande. Foto: Walter Isack / Wikimedia
Marian-Jean Marinescu, EU-parlamentariker från Rumänien är nöjd med Kommissionens ingripande. Foto: Walter Isack / Wikimedia

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-27 10:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvändandekrav EU-kommissionen Green Deal Ismail Ertug Kombitrafik Mobilitetspaketet Valdis Dombrovskis