Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet: "Det är tusentals chaufförers framtid det handlar om."

Trafikutskottet säger ”ja” till förlängd giltighetstid för YKB

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget, men vill se vissa kompletteringar. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen om det., något fem partier reserverar sig mot.


Nyligen berättade vi att EU-kommissionen kommit med ett förslag om YKB och idag presenterar Trafikutskottet sitt förslag som fick majoritet i utskottet. Det var efter hårt tryck från oppositionen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som äntligen regeringens förslag om dispenser kom.

För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin, föreslår regeringen tillfälliga lagändringar som innebär att giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kan förlängas.

Förare som kör transporter som bussar och lastbilar måste ha ett yrkeskompetensbevis. Det ska förnyas genom en fortbildning om 35 timmar vart femte år för att vara giltigt. Många utbildningar fick ställas in under hösten 2020 på grund av coronapandemin.

Problemet gäller i hela EU och i våras beslutade både EU och riksdagen om tillfällig dispens från kravet på fortbildning. Den möjligheten har nu löpt ut. Mot den bakgrunden föreslår regeringen tillfälliga lagändringar för att undvika att bussar och lastbilar tvingas stå stilla eller att samhällsviktiga transporter äventyras.

Enligt förslaget ska regeringen få besluta om förlängd giltighetstid och vissa undantag. Konkret handlar det om att förare med yrkeskompetensbevis som slutar att gälla under perioden 1 februari-31 juli 2021, får sina bevis förlängda med 6 månader.

I vissa fall ska förare få undantag från kravet på att ha ett giltigt yrkeskompetensbevis. Det berör dem med bevis som löper ut innan lagändringarna börjar gälla och rör perioden 1 november 2020–31 januari 2021. Undantaget ska då gälla sex månader från det att beviset löper ut.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2021 och upphöra den 1 augusti 2021.

Utskottet menar att de föreslagna åtgärderna är ett steg i rätt riktning och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet tycker samtidigt inte att förslaget är tillräckligt och föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Dessa reserverar sig S, V, L, och MP för.

1) Möjligheten till dispens bör gälla hela 2021 i stället för under sex månader, vilket skulle minska trycket på utbildningsbranschen under året enligt utskottet.
2) Regeringen bör snarast genomföra åtgärder för att göra det möjligt att öka antalet distanstimmar i fortbildningen, som nu är högst tolv. I dagens situation räcker inte utbildarna till för att hålla utbildning i de mindre grupper och i den takt som behövs.
3) Det är angeläget att möta det stora behovet av utbildning framöver. Regeringen bör därför se till att Transportstyrelsen skyndsamt hanterar ansökningar och ger tillstånd till utbildningsföretag som vill erbjuda fortbildning för yrkesförare.

S, C, L, och MP säger nej till utskottets förslag om ytterligare förlängd dispensperiod. Enligt partierna riskerar det bland annat att orsaka en större utbildningsskuld och kan medföra negativa konsekvenser för utbildningsföretagen.

S, V och MP invänder mot tillkännagivandet om distansutbildning. Partierna anser att regeringen är uppmärksam på de behov som finns och tycker inte att ett tillkännagivande är nödvändigt.

S och MP tycker inte att ett tillkännagivande behövs om att skynda på Transportstyrelsens handläggningstid. Partierna konstaterar att regeringen följer frågan och att Transportstyrelsen redan följer förvaltningslagens bestämmelser om att handlägga ärenden snabbt.

Sten Bergheden (M).
– Regeringens förslag kom inte bara sent, det är dessutom otillräckligt då det ger förarna för kort dispenstid. Men återigen har en majoritet i Trafikutskottet nu kört över regeringen och har bett att regeringen förlänger dispensen till att gälla hela 2021. Ett mer rimligt förslag än regeringens sämre, säger Sten Bergheden.

Thomas Morell (SD), instämmer och säger att M, KD, SD, C och L tidigare samarbetat.
– Vi drev tillsammans igenom att distansutbildningen kan genomföras året ut för samtliga delkurser, säger han.

Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet får sista ordet.
– Regeringen måste förlänga YKB under hela pandemin. Jag är glad över att en majoritet i riksdagen nu är överens om det. Det är tusentals chaufförers framtid det handlar om, säger han.

Debatten är planerad till den 20 januari och sänds via riksdagens webb-TV.