Speditören är inte misstänkt för något brott. Foto: Göran Rosengren.

Brister i dokumenten och för långa kombitransporter ledde till klampningar

Den 20 januari arbetar Helsingborgs yrkestrafikgrupp på Långeberga kontrollplats. Strax innan klockan 16.00 tas ett ekipage med svensk trailer och polsk dragbil in tillsammans med en känd kombitransportör som ofta syns i sammanhangen då det landar i otillåtna cabotage. Båda ekipagen klampas.


Den polska dragbilen som tas in för en rutinkontroll har bakom sig en trailer från Malmö Transport och Spedition AB (MTS). Kontrollen landar i ett otillåtet cabotage.

Den aktuella dragbilen har en inkommande last samma dag med en trailer som kördes till Lund och ställdes av.
– Den transporten är avslutad då allt gods skulle till den adressen, men på dokumentet saknas just mottagarens adress. En uppgift som ska finnas på dokumentet, säger bilinspektör Tommy Berg.

Därefter körs dragbilen tom tillbaka till MTS i Malmö och hämtar en annan trailer, den han sedan stoppas med i Helsingborg. Tommy Berg konstaterar att det saknas en hel del uppgifter på frakthandlingarna vilka behövs för att uppfylla kraven i cabotagedirektivet. Tillsammans med bristen i den inkommande transporten, blir detta ett otillåtet cabotage.

Tommy Berg talar med Mats Cederwall, administrativ chef på MTS, som inte alls är nöjd med det inträffade.
– Deras chaufförer har fått instruktioner om hur dokument ska fyllas i, säger han till oss. Därefter hävdar MTS att det finns möjlighet att sänka sanktionsavgiften som följer på ett otillåtet cabotage, men det kan endast Transportstyrelsen som beslutar i ärendet i så fall göra och har beslutet fattats, kan vi här ute inte häva det utan då måste företaget överklaga till Transportstyrelsen, säger Tommy Berg.

Sanktionsavgiften betalas av MTS samma dag och en ny dragbil ska skickas. Den väntar man i skrivandes stund fortfarande på och under tiden står fordonet fortsatt klampat.

Vi kontaktar också Mats Cederwall på MTS och när vi ringer sitter han precis och skriver till åkeriet och berättar vad polisen har sagt. Han har igår även haft ett långt samtal med polisen. Det fattades ju ändå adress på lossningen föraren gjorde, eller?
– Vi lastar i Ungern och lossar tre bilar varje dag på EES-anläggningen som byggs i Lund. Det är en byggarbetsplats och där finns ännu ingen gatuadress eftersom gatan inte är namngiven än, men bilinspektören tyckte ändå att det skulle framgå på CMR:en. Om det inte finns en adress måste det lastas företaget i Ungern som skriver fraktsedeln, säger Mats Cederwall som ännu inte sett CMR:en eftersom fordonet står kvar.

Stämmer det att du sagt att sanktionsavgiften kan sänkas och i så fall av vem?
– Det är något jag har fått till mig och i så fall är det Transportstyrelsen som kan göra det om vi kan påvisa förmildrande omständigheter. Jag kan givetvis ha fel och måste kontrollera det närmare. Jag tycker dock inte att det är rimligt med 40 000 kronor för ett administrativt fel, avrundar Mats Cederwall som ser att sanktionsavgiften ska överklagas.

Det står ytterligare ett ekipage klampat på platsen och det är en transportör som fortsätter att vara (ö)känd i dessa sammanhang. Dragbilen kommer från en underleverantör och är registrerad i Litauen. Det är bilinspektör Mazen Al-Asam som hanterar ärendet. Speditören hävdar som alltid att det är kombitrafik de utför.

Dokumentenen visar att fyra inrikestransporter har utförts vilket är en mer än cabotagedirektivet tillåter.
– Företaget hävdar kombitrafik på samtliga transporter, men tre av de fyra har bristfälliga dokument och uppfyller inte kombidirektivets krav. En av transporterna har gjorts mellan Trelleborg och Södertälje vilket är långt över de 150 kilometrarna fågelvägen som kombidirektivet anger, säger Mazen Al-Asam.
Avståndet för den pågående transporten är dock precis inom ramarna, men faller på brister i dokumenten.

Mazen Al-Asam berättar att chauffören till speditören framfört protester mot den långa körningen till Södertälje.
– Han berättar att han ifrågasatte om det verkligen kunde räknas som en kombitransport om trailern ska till närmast lämpliga omlastningsstation och att det finns flera sådana på vägen upp, säger Al-Asam.

Just nu står ekipaget fortfarande klampat i väntan på att sanktionsavgiften ska betalas. Dragbilen måste bytas ut eftersom pågående transport har dokumentbrister och dragbilen har redan gjort en för lång resa som inte ryms i kombidirektivet.


Om artikeln

Publicerad: 2021-01-21 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Klampning Polisen Sanktionsavgift Transportfusket Transportstyrelsen