Foto/Montage: Göran Rosengren

Bilinspektören:

”Vi måste bli fler, ha fler kontroller och det måste kosta mer att fuska”

Trafikpolisen, särskilt yrkestrafikgrupperna, har monterats ner sakta men säkert och trots att det skjutits till 100 miljoner för att stävja fusket med otillåtet cabotage, ser vi ännu inte några större effekter på fusket inom yrkestrafiken. I yrkestrafikgrupperna fortsätter det att saknas personal som har den behörighet som krävs för dessa kontroller. Utan tillräckligt med personal uteblir även antalet kontroller som behövs för att avskräcka.Bilinspektör Jonas Nordin i Västerås yrkestrafikgrupp är en av dem som fortsätter att kämpa och han ser, liksom hans kollegor, hur stor skillnad det hade gjort om de varit fler.

Bilinspektör Roger Ogemar kom också till platsen och fick hjälpa till att avskylta en av taxibilarna. Foto: Jonas Nordin

Idag finns det yrkestrafikgrupper som inte ens den grundbemanning de ska ha. Lägg därtill att yrkestrafikgrupperna även tas i anspråk för att fylla luckor inom andra avdelningar.

Bötesbeloppen, liksom sanktionsavgifterna, ter sig inte tillräckligt kännbara eftersom fusket fortsätter. Det, tillsammans med att kontrollerna är för få, öppnar för oseriösa att chansa. I en interpellation sade Mikael Damberg att målet fram till 2024 är att öka antalet polisanställda till 10 000. Det vore antagligen naivt att tro att majoriteten av dessa hamnar inom yrkestrafikgrupperna.

Hur viktigt det är med många och kontinuerliga kontroller, blir tydligt när det görs riktade insatser och när vi talar med Jonas Nordin en eftermiddag och han berättar om att de stoppat ett par taxibilar, kommer ämnet upp.

Den 20 november arbetar Västerås yrkestrafikgrupp halva passet på kontrollplats och halva med rörliga kontroller. Jonas Nordin och trafikpolis Ylva Frohm bestämmer sig för att utföra ett antal taxikontroller.

Det visar sig vara färre taxibilar ute än normalt eftersom det är första kvällen efter de hårdare corona-restriktionerna som innebär att uteställena stänger klockan 22.00. De finner senare två taxibilar och tar hand om var sin.
– Den ena saknade försäkring och den andra hade ogiltig prisinformation vilket ledde till att båda fordonen avskyltades och fick åka hem för kvällen, säger Jonas Nordin.

Vi frågar om det fortfarande är mycket fusk inom taxi med exempelvis prissättningar, legitimationer och körtider. Jonas Nordin kan bara svara för sitt område och han tycker det har blivit bättre, kvällens kontroller till trots.
– Vi gjorde en räd mot taxi för ett par år sedan, en tillståndskontroll initierad av Transportstyrelsen. Den varade under cirka sex-åtta veckor och vi kontrollerade oerhört mycket taxi. Efter det har det blivit bättre här. Det är mer sällan vi skriver böter på taxi nu och nästan inga omhändertagna registreringsskyltar.

Jonas Nordin säger att de blev själva förvånade över att resultatet blev så bra, men det aktualiserar också kontrollerna av den tunga yrkestrafiken på våra vägar. Kontrollerna är för få liksom de som har utbildning i att utföra de ofta komplicerade kontrollerna ett tungt yrkesfordon erbjuder. Kunskaper som inte förvärvas under några veckors kurs utan istället tar många år att ta till sig.

Han menar att resultatet av taxikontrollerna de gjorde under de veckorna med stor sannolikhet hade uteblivit utan just det stora antalet kontroller under längre tid.
– Det visar hur tydligt som helst att mängden kontroller gör stor skillnad även under lång tid framöver och hade vi kunnat gjort kontroller av den tunga yrkestrafiken på liknande sätt under så lång tid, kan man förvänta sig en liknande effekt. Fler kontroller medför större risk att bli stoppad vilket gör att färre vågar chansa. Sedan ser jag gärna sett högre böter och sanktionsavgifter samt att mer ansvar läggs på speditörerna, avrundar han.

Det pågår utbildningar, eller i vart fall pågick, innan coronapandemin satte käppar i hjulet, men antalet poliser som får behörighet att kontrollera tung yrkestrafik, ökar mycket långsamt, alldeles för långsamt i förhållande till behovet.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-01 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Polisen Polisutbildning Sanktionsavgifter Yrkestrafikgrupper