Sjudagarsutbildningen är allt annat än enkel för vare sig deltagarna eller instruktörerna. Foto: Roger Ogemar.

Fler poliser får behörighet att kontrollera yrkestrafiken

Just nu pågår det kompetensutveckling inom yrkestrafikgrupperna i Region Mitt. Nya kontrollanter ska utbildas för att få behörighet att kontrollera kör- och vilotider för att ytterligare stärka möjligheterna att påträffa transportfuskare.
Teori varvades med praktik. Foto: Roger Ogemar.
Teori varvades med praktik. Foto: Roger Ogemar.

Under vecka 36 utbildades en grupp som under sju dagar gav sex poliser från Sandviken, Hudiksvall och Västerås behörighet att kontrollera lastbils- och bussförares kör- och vilotider med bland annat hjälp av kontrollverktyget Tachospeed.

Deltagarna fick även lära sig hitta manipulationer och vilka praktiska möjligheter det finns att kunna både bötfälla och sanktionsbelägga fusk samt vilka möjligheter de kan utnyttja för att kunna hindra fortsatt färd med exempelvis klampning.

De två sista dagarna i utbildningen avslutades med både ett teoretiskt och ett praktiskt examensprov som deltagarna måste avlägga med godkänt resultat för att erhålla behörighet att utföra kontrollerna.

Det är bilinspektör Roger Ogemar från Västerås yrkestrafikgrupp och trafikpolis Finn Edlund från Sandvikens yrkestrafikgrupp som utbildar nya användare i Region Mitt.
– Det är en tuff uppgift att på bara sju dagar utbilda deltagarna i ett så komplicerat ämne, men när de återgår till sin tjänst efter utbildningen finns dock flertalet erfarna kontrollanter att gå bredvid tills rutinerna sitter ordentligt, säger Roger Ogemar.


Flera av deltagarna har nyligen kommit till yrkestrafikgrupperna medan andra tjänstgör i Vägbrottsgrupperna och utbildas för att kunna hjälpa till med en av trafikpolisens viktigaste uppgifter – kontroll av yrkestrafiken.

Man ser en viss ljusning av antalet kontroller av tung trafik. Det har nämligen anställts tre nya bilinspektörer i regionen. Dessa ska inom några veckor kommer att börja utbildas i flygande inspektion. Efter grundutbildningen kommer även dessa inspektörer att utbildas i kör- och vilotidskontroll, kontroll av vikt och längd, lastsäkring samt kontroll av internationell trafik innan de är fullt rustade för att ta tag i transportfusket.

Det blir en tung utbildningshöst då både höstens ordinarie utbildningar ska genomföras samtidigt som vårens, på grund av corona inställda, utbildningar måste genomföras innan årsskiftet. Det betyder att Finn Edlund och Roger Ogemar, som tagits i anspråk för att utbilda, inte kommer att vara i ordinarie tjänst mer än enstaka dagar innan december.

Hösten kommer även att innehålla repetitionsutbildningar för regionens befintliga trafikpoliser och bilinspektörer inom flygande inspektion. Kompetensprövningen för poliser från hela landet för att de ska få fortsätta utföra flygande inspektion, drar också igång.

Sedan 20 augusti i år har flera nya tillägg och förändringar börjat gälla rörande kör- och vilotidsreglerna som ett resultat av mobilitetspaketet. Påverkar det ert arbete och utbildningarna?
– Både jag och Finn Edlund tycker att det blir aningen krångligt att mobilitetspaketet har delats upp med så många delar som dessutom har olika tillämpningsdatum. Det rör till det för både instruktörer och deltagare, avrundar Roger Ogemar.


Ylva Frohm till höger, är trafikpolis i Västerås yrkestrafikgrupp och hon har nu fått ännu mer kompetens. Foto: Roger Ogemar.
Ylva Frohm till höger, är trafikpolis i Västerås yrkestrafikgrupp och hon har nu fått ännu mer kompetens. Foto: Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-15 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: