Debatt mellan Thomas Morell (SD) och Mikael Damberg (s)

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) som även sitter i Trafikutskottet, har ställt flera frågor till inrikesminister Mikael Damberg (s) om bland annat vilka åtgärder han ämnar vidta för att rikta polisiära resurser i kampen mot kriminalitet på våra vägar och därmed höja yrkesförarnas trygghet. Igår möttes de i en debatt i riksdagshuset då även cabotagemiljonerna togs upp.

Debatten, väl värd att ta sig tid att se och lyssna på, hade rubriken ”Kriminaliteten på våra vägar” och Mikael Damberg inledde.
– Sverige ska vara ett tryggt land och att bekämpa kriminalitet är en av regeringens mest prioriterade frågor. Många insatser görs och centralt är de historiskt stora satsningarna som nu görs på polisen, sade Damberg.
Målet är att fram till 2024 öka antalet polisanställda till 10 000. Redan nu ser man att antalet poliser ökar.

Damberg fortsatte med cabotagemiljonerna. Pengar som bland andra Anders Ygeman (s) och flera andra riksdagsledamöter, sade skulle riktas mot kampen mot otillåtet cabotage på våra vägar.
– I interpellationen hänvisar Thomas Morell till de 100 miljoner som tilldelats polisen. Han kallar dem ”cabotagemiljonerna”. Dessa tilldelades polisen 2017 och skulle användas under fyra år, sade Damberg.

Därefter beskriver han polisens satsningar på att minska antalet skadade och döda, men även för att öka kontrollerna av cabotagetrafik och fler flygande besiktningar. Han understryker att det är myndigheten som bestämmer hur medlen ska användas. Däribland de 100 miljonerna.
– Det har gjorts en utbildningsinsats som omfattade cirka 400 poliser och bilinspektörer och utbildningen handlade bland annat om cabotagetrafiken, sade Damberg.

Den utbildningen kostade 2,6 miljoner, men det är också den enda redovisning av cabotagemiljonerna som kunnat påvisas. Resultatet av utbildningen säger Damberg ledde till att till Transportstyrelsen redovisade ärenden med sanktionsavgift som följd, ökat från 65 ärenden 2017 till 221 under 2018.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Thomas Morell använde exempel från verkligheten när han talade om otryggheten de som har vägen som arbetsplats känner.
– 70 procent av förarna känner sig otrygga och 43 procent har utsatts för konkreta brott, sade han och överförde siffrorna på antalet riksdagsledamöter vilket skapade en tydlig bild av hur många det faktiskt är.

Mikael Damberg talade om att polisens kontrollplatser nu rustas upp, men Morell menar att det inte är där otryggheten i stort finns.
– Det är bra att det rustas upp, men det vore ju aningen märkligt om yrkesförarna skulle känna oro för kriminalitet i samband med polisens kontroller, sade Morell som istället vill se insatser på andra håll för att stoppa kriminella grupperingar vilka använder vägen för att upprätthålla en stark ekonomi i sin skumma verksamhet.

Mikael Damberg konstaterar att bekämpning av den organiserade kriminaliteten förutsätter ett starkt rättsväsende, ändamålsenlig straffrättslig lagstiftning och en tillgänglig polis.
– Vi fortsätter stärka det polisiära arbetet och andra delar av rättskedjan och ger sammantaget rättsväsendet bättre förutsättningar att bekämpa brottslighet oavsett vem som utför den, sade Mikael Damberg.

Fick Thomas Morell svar på sina frågor? Känner du att du fick svar på dina frågor och känner du dig tryggare av de svar du fick?

Vill du läsa mer av Thomas Morells frågeställningar till bland andra Mikael Damberg, gör du det här.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]