Foto: Roger Ogemar och Riksdagen. Montage: Göran Rosengren

Thomas Morell (SD) i interpellation till Mikael Damberg (S):

Hur är det möjligt att brott inte leder till straff?

Vi har i flera artiklar uppmärksammat att lagens långa arm inte alltid når utanför Sveriges gränser. Den 14 december publicerade vi en artikel om ytterligare ett ärende som lades ner av åklagaren vilket föranledde Thomas Morell (SD) att i en interpellation till inrikesminister Mikael Damberg (S) ställa frågan: ”Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att säkerställa att lagstiftningen också når utländska aktörer?”

Chaufförspodden – Exklusivt


Regeringen säger att man arbetar för ordning och reda på vägarna och lyfter ofta fram de åtgärder som vidtagits. Inte lika ofta lyfts det att åtgärderna fungerar dåligt eller inte alls i praktiken när det är utländska aktörer som påkoms med överträdelser, även allvarliga sådana. Idag är det mer regel än undantag att sådana ärenden läggs ner.

Så skedde också i fallet med ett turkiskt åkeri där manipulationsutrustningen hittades och man fann bevis för att den använts tillika en möjlig anledning till varför den använts. Men föraren erkände inte och därefter släpptes han fri och beslaget av fordonet hävdes.

I sin interpellation till inrikesminister Mikael Damberg, skriver Thomas Morell om att han fredagen den 11 december hade en debatt med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om fusket inom transportnäringen. När debatten i riksdagens kammare pågick, lades ytterligare ett ärende ner av en åklagare. Det mest uppseendeväckande var att åklagaren lade ner ärendet innan polisen ens hade lämnat över en komplett utredning till åklagaren. Hur är det ens möjligt?

SpeedTrading

Thomas Morell citerar Proffs artikel om det turkiska ekipaget och avslutar med bilinspektör Roger Ogemars kommentar till att ärendet lades ner: ” Så har vi det nu för tiden. Det är öppna dörrar i Sverige och vad det kommer att leda till, kan vi bara ana. Det känns som att en del åklagare öppnar bakdörren så snart vi kommer in genom entrén med dessa ärenden. De verkar inte ta i beaktande det breda perspektivet av vad dessa fall för med sig för trafiksäkerheten, konkurrensen och olikhet inför lagen.”

När Thomas Morell kontaktar tidningen Proffs chefredaktör Göran Rosengren, får han följande berättat för sig: ”Det är inte så längesedan exakt samma sak inträffade i Helsingborg, så detta är
dessvärre inget undantag”, säger chefredaktör Göran Rosengren på Proffs som tillbringar många arbetstimmar med trafikpolisen”.

Thomas Morell skriver vidare att en viktig princip i vårt rättssamhälle är att vi ska vara lika inför lagen och då kan vi inte ha en ordning att brott begångna av utländska aktörer mer eller mindre regelmässigt läggs ner av åklagare. För att människor skall känna förtroende för rättssamhället måste de också uppleva att våra lagar gäller alla!

Med hänvisning till texten ovan, ställer Thomas Morell följande fråga till inrikesminister Mikael Damberg:
”Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att säkerställa att brott som utländska aktörer gjort sig skyldiga till inte läggs ned av åklagare?

Vill du läsa interpellationen i sin helhet, finner du den här.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-16 13:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Bilinspektör Färdskrivare Likhet inför lagen Manipulation Polisen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna