Hyrtrailerföretaget samt speditören bakom transporten är inte misstänkta för något brott.

Billigast kan bli dyrast när man väljer bort seriösa åkerier

När en svensk dragbil med dyrbar last tas in för kontroll är frånvaron av belysning på trailerns sida det minsta problemet. Det visar sig att dragbilen inte finns anmält på något trafiktillstånd och hyrtrailern är det körförbud på, ett ansvar som vilar på den som hyr trailern.


Sen eftermiddag den 16 december tar yrkestrafikgruppen i Eskilstuna in ett svenskt trailerekipage för kontroll vid Barva utmed E20. Ekipaget har väckt intresse genom att trailern saknar all belysning längs hela högersidan.

Åkeriet som använder fordonet finns i Malmö och åkaren är Nordmakedonier med bulgariskt medborgarskap. Dragbilen är skriven på en privatperson av samma nationalitet i Malmö. Trailern är hyrd av ett företag i Helsingborg.

Ekipaget har körts från Göteborg och är på väg till Haninge med en tung last bestående av alkoholhaltiga drycker. Dragbilen har rört sig i Sverige sedan i alla fall juli i år och blev den 15 september registrerad här.

Föraren är landsman till ägaren och åkaren. Han talar nästan ingen svenska och inte heller mycket engelska, men får fram att lamporna på trailern i alla fall fungerade när han började köra.
– Han blir rapporterad för lysena, men även för en för kort dygnsvila. Totalt 1 700 kronor, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Sedan påkoms allt fler brister.
– Dragbilen är inte anmäld i yrkesmässig trafik och ägaren till dragbilen innehar inget trafiktillstånd. Åkeriägaren, som inte heller talar svenska eller bra engelska, lyckas förklara att fordonet står på hans fars trafiktillstånd, men något personnummer på fadern får vi inte och kan inte kontrollera uppgiften, säger Patrick Zetterberg.

Ovanpå detta är det körförbud på trailern som inte är besiktigad, ett ansvar som vilar på den som hyr trailern, och därmed blir det ett definitivt stopp för kvällen eftersom trailern måste besiktigas.

När inte engelska förslår, slår bilinspektör Zetterberg om till svenska.
– Har man ett svenskt företag, en svensk dragbil och kör inrikes i Sverige med den, ska man kunna prata svenska och kunna förstå svenska regelverk. Nu förstod åkeriägaren att han måste agera och han skaffade själv fram en tolk som kunde förklara vad som hänt, säger Zetterberg.

Det som är intressant i det här tycker Zetterberg är att i färdskrivaren, som var godkänd och besiktigad, står ett bulgariskt registreringsnummer. Det får det förvisso göra om chassinumret är korrekt vilket det är.
– Något kändes ändå inte rätt eftersom färdskrivaren var svår att tanka ur och vi fick inte ut alla uppgifter, säger Patrick Zetterberg.

Åkerierna ska månadsvis ladda ner datan i färdskrivarna och lagra den för att kunna redovisas om så begärs. För detta använder företaget ett företagskort.
– Företagskortet som är knutet till den här färdskrivaren ägs av ett tyskt företag. Det har jag tagit med i min underrättelse till Transportstyrelsen om att de ska göra ett företagsbesök och då ska det bli intressant att få veta om åkeriet kan tanka ur färdskrivarna, säger Patrick Zetterberg.

Eftersom det är slutkört för dagen, lotsas ekipaget till en inhägnad uppställningsplats som polisen använder. Detta för att lasten är mycket stöldbegärlig. Och så ska trailer besiktigas?
– Ja, men eftersom man på besiktningen inte tar in lastade enheter, allra minst så tunga som denna, måste godset först lastas av och sedan, om de har för avsikt att själva fortsätta resan, även lastas på igen, säger Patrick Zetterberg.

Hur gick det sedan? Speditören försökte få tag på en annan transportör, men misslyckades. Patrick Zetterberg tipsade om ett par seriösa åkerier i Eskilstuna. Det ena åkeriet kom sedan med en frontlastare och ett 24-metersekipage som efter omlastningen kunde fortsätta transporten mot Haninge.

Dragbilen anmäldes i yrkesmässig trafik och kunde sedan ta trailern in till besiktning.

Det kan antas att transporten blev kostsam och det har inte Patrick Zetterberg några problem med.
– Om man inte är beredd att betala vad det kostar att använda seriösa transportörer, får man räkna med att det kan bli problem. Det är idag alldeles för liten risk att bli kontrollerad och därför kommer vi även fortsättningsvis att träffa på dessa ekipage, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-22 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Färdskrivare Förarkort Körförbud Polisen Trafiktillstånd