Efter 65 timmars klampning kunde föraren fortsätta sin resa utvilad. Foto: Ylva Frohm

65 timmars klampning, böter och sanktionsavgift

När Västerås yrkestrafikgrupp vid 10-tiden tar in ett trailerekipage som sista bil innan lunch, leder det till att det inte blir någon lunch innan dagens arbetspass är över. Föraren har gjort sig skyldig till brister och överträdelser vilket leder till såväl klamp som sanktionsavgift och böter.


Det är fredagen den 18 december som det polska ekipaget tas in på kontrollplats Evelund vid Sala. Föraren är egenåkare och äger dragbilen han kör. Han kom in till Sverige den 16 december med en last av trycksaker och dellossar på ett par ställen innan han stoppas i Sala. Kvar på trailern står sju pallar till Stockholm.

Föraren visar först upp endast fraktsedeln för de sju pallarna vilket väcker frågor hos bilinspektör Roger Ogemar och trafikpolis Ylva Frohm som utför kontrollen.
– Man åker inte från Polen med endast sju pallar. Han vill inte heller förstå vad vi säger, men så småningom kommer resten av fraktsedlarna fram och allt är i sin ordning med dem, säger Ogemar som anar att ovilligheten att visa handlingar kan bottna i en okunskap kring regelverken och man vill visa så lite som möjligt.

Inne i trailern konstaterar man att under dellossningarna har gods flyttats runt och de återstående pallarna har blivit stående utspridda på golvet utan band.
– Eftersom det är en XL-trailer, tillsammans med den friktion som finns, hade det räckt med ett band om han förstängt framåt eller ställt godset mot framstammen, men nu behövs det fyra band, säger Ogemar.
Ett vanligt missförstånd bland förare är att inget behöver bandas i en XL-trailer, men det säger Ogemar kräver vissa förutsättningar.

Ylva Frohm tittar på kör- och vilotiderna och upptäcker då otaliga brister. Exempelvis har föraren inte korrekt registrerat färjeöverfarter och på det reagerar programmet polisen söker med direkt. När de sorterat bort de många mindre bristerna, utmärker sig veckovilorna.
– Under 29 dygn har han inte haft en enda ordinarie veckovila utan istället tagit ut en reducerad veckovila varje vecka. Det märks tydliga brister i kunskaperna om kör- och vilotiderna, veckovilan samt hur kompensation ska tas ut. Den längsta veckovilan var på 28 timmar, säger Ogemar.

Om felen med veckovilorna görs i Sverige, kan endast en bot om 4 000 kronor skrivas ut även om det finns ytterligare ett antal identiska fel, så säger lagen.
– Men nu är alla gjorda i Polen vilket istället leder till sanktionsavgifter om 4 000 kronor per överträdelse, det vill säga totalt 16 000 kronor, säger Roger Ogemar.
Föraren har även kört för fort vilket ger 2 000 kronor i böter.

Lastsäkringen började på 1 500 kronor, men efter straffreducering där principen ”dyraste brottet full betalning och därefter reduceras övriga med 50 procent”, landade den på 750 kronor. Totalt fick föraren böter på 2 750 kronor. Förarens böter samt sanktionsavgifterna på 16 000 kronor, landade i 10 000 kronor på grund av vad som får tas ut på plats. Allt betalades redan på fredagen.

Något Roger Ogemar upplever som inte ovanligt bland utländska förare, är att de ofta vill pruta ner summan.
– Även om föraren här inte var särskilt förvånad, ville han först pruta, men med den ursprungliga summan framför sig var han inte så ihärdig längre och insåg att det inte lönade sig att försöka, mer säger Ogemar.

Eftersom föraren inte haft någon ordinarie veckovila, måste han ta ut en sådan på 45 timmar. Dessutom ska han ta ut kompensationen för veckovilan för fyra veckor sedan, totalt 65 timmar.
– Vi klampade honom på fredagen och han fick stå där till kl 05.00 den 21 december. När klampen låstes upp, kunde en utvilad chaufför fortsätta sin resa på ett mer trafiksäkert sätt, konstaterar Roger Ogemar avslutningsvis.

Det fanns ingen tipprisk, men väl en glidrisk baserat på friktionen mot underlaget, berättar bilinspektör Ogemar. Godsägaren och speditören är inte misstänkta för något brott. Foto: Ylva Frohm
Det fanns ingen tipprisk, men väl en glidrisk baserat på friktionen mot underlaget, berättar bilinspektör Ogemar. Godsägaren och speditören är inte misstänkta för något brott. Foto: Ylva Frohm

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Klampning Kör- och vilotider Polisen Sanktionsavgift Veckovila