Innan en hävdad kombitransport landar i ett otillåtet cabotage, är det ofta många dokument att gå igenom. Foto: Ylva Frohm

Svenskt åkeri med boxadress: Finska ambassaden i Stockholm

När yrkestrafikgruppen i Västerås är fulltalig och får arbeta med det de är utbildade för, står det klart vilken skillnad detta utgör i antalet kontroller som hinns med – och antalet påkomna överträdelser som påkoms, stoppas, beläggs med sanktionsavgift eller böter.Under hösten har det varit många utbildningar där trafikpolis Finn Edlund från Sandvikens yrkestrafikgrupp och bilinspektör Roger Ogemar i Västerås yrkestrafikgrupp är instruktörer. Utbildningarna fortsätter, men under tre dagar i oktober är Västerås yrkestrafikgrupp fulltalig och får dessutom ägna sig åt det de är särskilt utbildade att göra – och det ger omgående resultat.

Den första dagen planeras kontroller i de norra delarna av länsdelarna, men hela gruppen kommer inte ända dit eftersom de hittar arbete på vägen. Dagen slutar med två klampade ekipage strax utanför Västerås. Ett spanskt ekipage klampas för att föraren ska ta ut en godkänd veckovila. Ekipaget låstes upp på eftermiddagen dagen efter med erhållna böter.

Det andra ekipaget, tillhörandes en i sammanhanget välkänd speditör, klampades för otillåtet cabotage då det körts för långa sträckor som de försökte dölja i kombidirektivet. Betalningen kom in morgonen efter och klampen låstes upp.

Ytterligare ett ekipage från samma speditör klampades under dagen av samma anledning.
– Åter kom diskussionen upp om förvaltningsrättens friande dom i ett ärende rörande kombitrafik, men denna gång tog det endast en timme innan sanktionsavgiften kom, säger Roger Ogemar.
Förvaltningsrättens dom som det inte sällan hänvisas till numera, är en friande dom för Samskip Sia.

Under dessa dagar påkoms även ett antal dåliga lastsäkringar på både svenska och utländska ekipage, vilket renderar en del böter.

Den sista dagen, när gruppen är på väg till kontrollplatsen, ertappas en svensk lättlastare med 161 procents överlast. Det blir böter och körkortet omhändertogs.
– Samma förare hade dessutom ertappats med överlast förra hösten också, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Under kvällen finner man ytterligare ett antal kör- och vilotidsbrott som tillsammans med ett antal hastighetsöverträdelser, landar i böter. Att det inte blir några sanktionsavgifter här, beror på att överlasterna är svenska samt att kör- och vilotidsöverträdelserna begåtts i Sverige.

Ett lite mer ovanligt ärende utgjordes av ett svenskt åkeri.
– Företaget hade en ovanlig adress. Det var skrivet på finska ambassadens box-adress i Stockholm, säger Roger Ogemar.

Föraren är estnisk och kontrollen börjar med att man konstaterar att det inte finns papper i färdskrivaren för utskrifter. När kör- och vilotiderna kontrolleras, påkoms inga överträdelser alls, men fordonet har veckan innan körts drygt en timme utan förarkort.
– När vi frågade föraren om den timmens körning, sade han att han inte kände till vem som kört, men att det inte kunde varit han själv, för då hade han ju inte fått en godkänd dygnsvila, säger Roger Ogemar.

Efter att fler frågor ställs som besvaras med vaga förklaringar, erkänner föraren att det faktiskt var han som hade kört. Detta, tillsammans med att papper i färdskrivaren saknades, en dygnsvila på sex timmar och en sammantagen körtid på nästan 13 timmar tillika körning utan kort, landar i en totalsumma om 16 000 kronor. Efter straffreducering slutar summan på 10 000 kronor. Föraren får en ordningsbot eftersom han är EU-medborgare och åkeriet var svenskt.

Under dessa dagar fick en fulltalig yrkestrafikgrupp ostört arbeta med sin linjeverksamhet utan att tas i anspråk för att fylla luckor i andra avdelningars verksamheter. Det renderade i att böter och sanktionsavgifter på cirka 140 000 kronor utfärdades under denna korta tid.

161 procents överlast och för föraren var det inte första gången. Foto: Roger Ogemar
161 procents överlast och för föraren var det inte första gången. Foto: Roger Ogemar

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-30 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Kombitransport Överlast Polisen Transportstyrelsen