Och där står de på rad. Foto: Björn Thunblad.

3 x otillåtet cabotage – på två dagar

Den 9 september rapporterade Eskilstunas yrkestrafikgrupp ett företag som tillhör dem som bedriver kombitrafik i större skala, för otillåtet cabotage. Dagen efter rapporterades, med mindre än tio minuters mellanrum, ytterligare två från en annan, i dessa sammanhang, ännu mer känd aktör. I Eskilstunatrakten är hävdade kombitransporter som landar i otillåtna cabotage, vardagsmat.

Den 9 september rapporterades ett ekipage för otillåtet cabotage av yrkestrafikgruppen i Eskilstuna. Den aktuella aktören har vi skrivit om tidigare i denna situation.

Den 10 september var samma yrkestrafikgrupp åter i tjänst och befann sig på båda sidor om riksväg 55 nära Malmköping. På ena sidan stod bilinspektör Patrick Zetterberg med en kollega och på den andra stod trafikpolis Björn Thunblad med bilinspektör Martin Sjöbom samt senaste tillskottet i yrkestrafikgruppen, bilinspektör Marcus Pub.

Ganska snart på förmiddagen tog Björn Thunblad in ett ekipage som tillhör ett känt företag som bedriver kombitransporter i stor skala och vars hävdade kombitransporter inte sällan landar i otillåtna cabotage. Thunblad lämnade över ekipaget till Martin Sjöbom som fick arbeta med det.

Det dröjde bara några minuter innan ytterligare ett ekipage från samma företag kom och det togs in för kontroll och även det landade i ett otillåtet cabotage. Nu stod de där med två ekipage från samma företag, men särskilt besvärliga är inte dessa fall.
– Den första visade upp frakthandlingar från lång tid tillbaka och Martin Sjöbom kunde räkna upp flera sträckor som föll utanför kombidirektivet och landade i otillåtna cabotagetransporter, säger Björn Thunblad som såg fallet som solklart.

Det andra ekipaget saknade dokument på inkommande internationell last varför det inte gick att kontrollera om fordonet kommit in tom eller med gods. Fordonet hade varit här i mer än 29 dagar.
– Bland de transporter som hade gjorts efter att fordonet kommit in i Sverige, fann vi transporter som översteg 150 kilometers radie fågelvägen, säger trafikpolis Björn Thunblad.
Därmed blev det ett otillåtet cabotage även med detta ekipage.

I Förvaltningsrättens friande dom av Samskip Sia och deras tolkning av ”närmast lämpliga”, stod det att:
Transportstyrelsen ska kunna peka ut någon annan närmare belägen järnvägsstation som lämpligen kunnat användas av transportföretaget. Något rätten pekar på inte gjorts av vare sig Transportstyrelsen eller Polisen, medan Samskip redogjort för olika scheman och rutter”.

Detta har lett till att bilinspektörer och trafikpoliser idag kontaktar de kombiterminaler som finns på närmare håll av transporten för att säkerställa att dessa hade haft möjligheten att hantera de aktuella transporterna man kontrollerar.
– Syftet med kombitransporter är att transporter ska gå så kort sträcka som möjligt på väg för miljöns skull oavsett om enheten måste lyftas om senare under transporten, säger Björn Thunblad.

Det aktuella företaget ville få en förklaring till varför det blev otillåtna cabotage på båda ekipagen.
– Vi förklarade då för dem syftet med kombidirektivet och att deras transporter varit för långa eftersom det fanns terminaler på närmare håll som kunde hanterat deras enheter, säger Björn Thunblad.

Efter förklaringen kom betalningarna för de båda ekipagen. Dragbilarna ska då ut ur Sverige. Vet ni om det sker?
– Problemet som emellanåt uppstår är hur vi, med resursbrist, ska kunna följa upp att de dragfordon som varit inblandade verkligen lämnar landet, avrundar trafikpolis Björn Thunblad.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Kombitrafik Otillåtet cabotage Trafikpolis Transportfusket