Foto: Michael Caven

Interpellation till Tomas Eneroth (S) om skärpta hälsokrav:

”Transportstyrelsen väljer bort möjligheten till avsteg”

Vi har skrivit flera artiklar på ämnet och även dagspress samt SVT:s lokal-TV har tagit upp saken. Det handlar om att EU:s skärpta tolkning av hälsokrav för tunga yrkesförare över en natt gjorde rutinerade förare med dispenser arbetslösa. Frågan om det går att göra undantag från de hårdare kraven lyftes i EU och svaret blev ja, men att möjligheten att nyttja detta, lagts på de nationella myndigheterna.

Thomas Morell (SD), som är interpellanten, frågar infrastrukturminister Tomas Eneroth om vilka åtgärder ministern avser att vidta för att säkerställa att yrkesförare får en rättssäker bedömning av deras högre körkortsbehörigheter och om ministern avser att aktivt bidra till att EU-kommissionens undantag tillämpas av Transportstyrelsen.

Frågorna ställs mot bakgrund av att förare som drabbats av den nya och striktare hållningen, har innehaft sina tyngre behörigheter under lång tid. Flera har långa yrkeskarriärer som förare av tunga fordon med mer än 20 års erfarenhet bakom ratten och i vissa fall mer än 40 års innehav av tyngre behörigheter. Ofta är karriären dessutom prickfri.

Likväl anses dessa förare vara olämpliga nu. Transportstyrelsens syn på dessa förares duglighet ändrades bokstavligen över en natt.

Det har inte skett någon förändring ur medicinsk synpunkt hos förarna, utan det är en skärpt tillämpning av lagstiftningen som lett till den hårdare tillämpningen. De drabbade förarna är fortfarande lika dugliga yrkesmän som tidigare, men de straffas av en fyrkantig hållning till regelverket.

Frågan om hälsokraven har varit föremål för tidigare interpellationsdebatter. EU-parlamentariker Peter Lundgren (SD), ställde en fråga om detta till EU-kommissionen (P-001605/2020). Det är dags att lyfta Transportstyrelsens fyrkantiga hållning i detta eftersom EU-kommissionen i Peter Lundgrens svar, hänvisar till att det i punkt 12.12 föreskrivs att nationella myndigheter kan ge förare med förutsättningar för en god prognos tillstånd att föra motorfordon tidigare.

Beslutet att nyttja möjligheten läggs emellertid på de nationella myndigheterna och deras experter. Enligt EU-kommissionen äger varje medlemsstat rätt att göra avsteg, men Transportstyrelsen väljer att avstå. Effekterna av detta har det redan redogjorts för.

I praktiken har Transportstyrelsen gett duktiga yrkesmän ett yrkesförbud trots att det bevisligen saknas grund för att misstro dessa människors förmåga att framföra ett tungt fordon. Lyssnar man på förarnas specialistläkare får man en annan bild av förarnas sjukdomsbild och det är sannolikt därför EU-kommissionen öppnar för vidare undantag gällande ”gamla” förare.

Att man tillämpar de striktare bestämmelserna när det gäller nya ansökningar om tyngre behörigheter är i sin ordning, men att ge erfarna och bevisligen dugliga förare yrkesförbud är inte acceptabelt.

Vill du läsa interpellationen i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-10 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Hälsokrav Infrastrukturminister Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Transportstyrelsen