Körde prickfritt i 27 år

Peter förlorade sina tunga behörigheter – efter ”skärpt EU-tolkning”

När EU skärper tolkningen av hälsokraven för yrkesförare, hamnar individer i kläm. Det spelar ingen roll om de kan påvisa 30-40 års klanderfri körning med samma ”fel” som efter skärpningen över en natt gjorde dem till ”olämpliga” yrkesförare. Peter Nertling är ytterligare en av dem som drabbats.

Peter har kört yrkesmässigt i 27 år med tungt fordon. I november meddelar hans läkare honom att han, efter skärpningen är tvungen att anmäla Peters diagnos med vilken han hittills kört med dispens för, till Transportstyrelsen. Det var en käftsmäll som fick marken under Peters fötter att gunga.

Peter hade som ung barnepilepsi med anfall mellan 1984-1987. Efter att medicinering satts in 1987 har han inte haft fler anfall och EEG:et visar inget avvikande. Peter har haft dispens för att få köra.
– Jag har varit på alla ålagda kontroller och skött min medicinering, säger han.
Ändå dras hans högre behörigheter in. Han överklagar, men får avslag från Transportstyrelsen.

När man läser Transportstyrelsens beslut, får man initialt känslan av att beslutet kommer att upphävas. De konstaterar att han varit anfallsfri sedan 1987, att han skött sig, att läkaren bedömer risken för nya anfall som mycket låg – lägre än två procent, vilket är samma för den som aldrig haft epilepsi, men det finns en hake.

Peters ”misstag” sker 2003 när han, i samråd med sin läkare, istället för att fasa ut medicineringen väljer att fortsätta ”för säkerhets skull” eftersom han körde yrkesmässig trafik.
– Jag tyckte jag gjorde ett ansvarsfullt val, säger han.

VBG onspot


Hans ansvarstagande har
nu lett till att hela hans yrkesmässiga liv över en natt vänts upp och ner.

Behörigheterna dras in enkom för att han valde att inte avbryta sin medicinering och därför inte varit anfallsfri i tio år utan medicin. Peter vill få fortsatt dispens, med medicinering, men fick alltså avslag på sin överklagan.

Meit Björndahl på sektion Trafikantregler berättar om minimikravet i EU:s direktiv 2006/126 EG om körkort, senast ändrat avseende epilepsi genom kommissionens direktiv 2009/113/EG där det framgår att det krävs tio anfallsfria år, utan behandling, för innehav av högre behörigheter som C och D samt taxiförarlegitimation.

De har möjlighet att bevilja undantag från anfallsfrihet i minst tio år utan medicinering, men måste i övrigt förhålla sig till EU-lagen.
– Det innebär att sjukdomstillståndet bedöms utifrån de nu gällande föreskrifterna som är baserade på minimikravet i EU:s direktiv och inte enligt någon av undantagsreglerna när vi bedömer exempelvis ärenden med epilepsi, säger hon.

En person som har en epilepsidiagnos löper rent statistiskt sett större risk att drabbas av medicinska komplikationer i samband med bilkörning än en som inte har det, säger hon vidare.
– Och när det handlar om en yrkesförare är tillvaron på vägarna så pass mycket större att man kan se det som en riskfaktor för trafiksäkerheten, säger hon vidare.

Budi 2021


– Det går aldrig på förhand
att veta hur en person som medicinerat länge för epilepsi svarar när medicineringen tas bort och därför är tidsperspektivet utan medicin viktigt, tillägger hon.

EU-direktivet gäller och reglerna har skärpts eftersom EU vill att alla medlemsstater ska ha samma regelverk för att underlätta den fria rörligheten. Finns det då ingen plats för individen?
– Våra tidigare regler har ej uppfyllt minimikraven och som medlemsstat i EU är vi skyldiga att anpassa våra regler. Vi har haft en övergångsregel som inneburit en dubbelreglering, men det har lett till backning från EU för att vi inte ändrat och följt direktivet, berättar Björndahl.

Hon pekar på att det finns studier som påvisar en viss förhöjd risk när det gäller epilepsi, men de större riskerna visar statistiken finns med exempelvis alkohol och droger.
– När direktiv måste följas kommer personer i kläm, konstaterar hon. Vi får inte gå under EU:s minimikrav. Vi kan försöka vara med och påverka reglerna på internationell nivå, men det är en ganska lång resa innan ett EU-direktiv kan ändras till skillnad mot att ändra våra föreskrifter, avrundar Meit Björndahl.

Peter har nu också fått avslag från Förvaltningsdomstolen, men han överklagar igen.
– Min läkare tycker detta är bedrövligt och nu är även landstingets advokater inblandade, säger Peter som snart ska börja arbeta på ett lager, men inte har gett upp hoppet om att få återvända till det yrke han valt och vill hålla på med.

Läs även:

Fel att ge människor yrkesförbud efter 40 års prickfri körning

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-07 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenser Epilepsi EU Körkort Transportstyrelsen Yrkesförbud