Thomas Morell (SD) om infrastrukturministerns svar:

”Märkligt att infrastrukturministern tar så lätt på att en myndighet ger så skiftande svar”

När förändringar som rör YKB-utbildningen gjordes av Transportstyrelsen, har det uppstått många frågor kring vad som faktiskt gäller. Thomas Morell (SD) lyfte i sin fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), att myndigheten ”ändrar information om YKB från dag till dag”. Nu har infrastrukturministern svarat.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fick frågan av Thomas Morell (SD) om vilka åtgärder regeringen avsåg vidta åtgärder för att säkerställa att regelverket för yrkeskompetensbevis tydliggörs.

Svaret inleds med att man lyfter att regeringen prioriterar ordning och reda på vägarna. Vad gäller yrkesförarkompetens beslutade regeringen den 14 maj 2020 om förändringar i förordningen om yrkesförarkompetens så att den som före den 23 maj 2020 har genomgått en delkurs enligt äldre föreskrifter får tillgodoräkna sig den kursen inom ramen för sin fortbildning.

Den som före den 23 maj 2020 har påbörjat en grundutbildning men slutför den efter det datumet får dessutom genomföra hela grundutbildningen enligt äldre föreskrifter och tillgodoräkna sig den som en genomförd grundutbildning.


Utöver det behöver den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet inte anmäla till Transportstyrelsen de anpassningar av utbildningsplanen som följer av de nya föreskrifterna förrän december 2020. Ändringarna möjliggör också att delar i fortbildningen får genomförs genom distansundervisning. Lagen och förordning trädde i kraft den 23 maj 2020.

Tomas Eneroth vill även framhålla de åtgärder som vidtagits till följd av de extraordinära omständigheter som orsakats av covid-19-utbrottet. Den 28 maj 2020 trädde den så kallade omnibusförordning i kraft.

Den förare som ska genomgå sin fortbildning för att förnya sitt yrkeskompetensbevis mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 får enligt förordningen en förlängd frist för att genomföra en sådan fortbildning samtidigt som giltighetstiden för beviset förlängs med sju månader från och med den dag som anges som sista dag på beviset. Yrkeskompetensbeviset förblir giltigt i enlighet med sitt tidigare innehåll.

Vi frågar Thomas Morell om han tycker att han har fått svar på sin fråga, men han tycker inte att han ser något svar.
– Jag tycket det är märkligt att infrastrukturministern tar så lätt på att en myndighet ger så skiftande svar beroende på när man ringer och vem som svarar på myndigheten, säger han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-03 09:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Transportstyrelsen YKB