Det lettiska åkeriet: ”Covid-19 skapar problem för våra transporter”

I Eskilstuna som har en kombiterminal, träffar yrkestrafikgruppen inte sällan på hävdade kombitransporter som landar i otillåtna cabotage. Tisdagen den 19 maj är det emellertid ingen kombitrafik som gått snett, utan istället ett ”vanligt” otillåtet cabotage. Åkeriet ville gärna förklara för oss varför.

Det började som en fortkörning när det lettiska trailerekipaget körde på riksväg 55 i 80 km/h på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h. En fortkörning som blev dyr för fordonsägaren.

Bilinspektör Patrick Zetterberg berättar att ekipaget hade lastat virke i Alvesta och var på väg till Uppsala för att lossa.
– Föraren kunde endast visa upp en fraktsedel för pågående transport, men ingen på någon inkommande internationell last till Sverige, säger han.

Färdskrivaren berättade att start- och slutland varit Sverige sedan 21 april och visst kan det vara så utan att det är otillåtet, exempelvis om man pendlar över gränsen mellan Sverige och Norge, konstaterar Patrick Zetterberg.
– Men färdskrivaren visade att ekipaget hade körts på ett tillsynes normalt sätt under den tid det varit här, men inga fraktsedlar kunde styrka att några transporter hade gjorts. Det är inte troligt att föraren semesterkört med ekipaget sedan 21 april för att sedan lasta i Alvesta till Uppsala, säger han.
Efter kontakt med fordonsägaren i Lettland, klampades ekipaget i väntan på sanktionsavgiften om 40 000 kronor.

Budi 2021

På dragbilen stod företagets namn, SIA Brothers, och när vi kontaktade dem, var det Mandars Smedins som svarade. Han visste vilket ekipage det handlade om och berättade att ekipaget körs för ett annat företag som dirigerar det. Ungefär på samma sätt som en svensk åkare kan köra för en specifik speditör.

Han tog upp problemen med länders olika tolkningar kring cabotage och när dokument ska visas på plats, men att covid-19 också skapade problem.
– Det är svårt att hitta last till Norge från Sverige som gör annorlunda än andra länder nu. Kommer bilen hem till Lettland, måste den stå i karantän i 14 dagar, säger han till oss.

Ekipaget hade varit här sedan 21 april, varför hade föraren inga fraktsedlar att visa upp?
– Logistikföretaget som har bilen vill att fraktsedlarna ska skickas till dem så att de snabbt kan fakturera, säger Mandars Smedins.
Att inte ha med fraktdokument strider mot EU-direktivet och det höll han med om, men att det inte hade inte fungerat rätt här.

Han berättade att de varit i kontakt med logistikföretaget och att de inte längre ska köra för dem.
– Jag sade att vi inte vill betala 40 000 kronor i veckan för deras planering, säger han.
Någon överklagan verkar inte vara aktuell och när vi frågade om förarens fortkörningsbot om 1 500 kronor, säger han att den boten fick föraren själv stå för.

Patrick Zetterberg bekräftar att Mandars Smedins sagt detsamma till honom och även hoppades på att få en reducerad sanktionsavgift.
– Men så kan vi inte arbeta. Dagen efter, på onsdagsmorgonen, betalades pengarna in, föraren betalade sina böter och kopplade isär ekipaget, avrundar Patrick Zetterberg.

Enligt Mandars Smedins var en ny dragbil på väg för att slutföra transporten och den ursprungliga fordonet skulle hem till Lettland.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-25 16:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Corona Covid-19 Eskilstuna Kombitransport Otillåtet cabotage Polisen Trafikpolisen Transportfusket