Foto: Mikael Forslund, arkiv

Åkeri missade att chaufför körde med dubbla förarkort – ”Vi måste ju också sova”

Riskerar sanktionsavgift på 196 000 kronor

Den 14 februari i år stoppas en polsk förare i en svenskregistrerad lastbil av trafikpolisen. Det visar sig under kontrollen att förarkortet som sitter i färdskrivaren inte tillhör föraren i fråga. Böter utfärdas och mannens körkort omhändertas. Strax därpå landade Transportstyrelsens beslut om sanktionsavgift på åkeriets bord. 196 330 kronor tycker myndigheten att det ska kosta – men det håller inte åkeriet med om.

Under den så kallade trafiksäkerhetsveckan i februari i år, fick trafikpolis Magnus Sammils syn på en lastbil vars hytt lyser rött inuti. Det är fråga om ”någon form av extrem belysning”, förklarade Magnus efteråt för tidningen Proffs.

Polisen bestämde sig för att ta en närmare titt på det svenskregistrerade ekipaget. Föraren visar sig vara från Polen, hans körkort är utfärdat i Storbritannien – och i färdskrivaren sitter ett förarkort som tillhör en okänd man.

När Magnus kollega, bilinspektör Samuel Höök, kontrollerar kör- och vilotiderna upptäcker man att ”spökkortet” är använt vid minst nio olika tillfällen under den månad som kontrollen omfattade.
– Föraren hade även kört ”fullt” på sitt eget kort vilket betyder att föraren i stort sett har kört dygnet runt, förklarar Samuel och tillägger att den kortaste dygnsvilan har varit 4 timmar och 29 minuter.

Föraren fick böta 10 000 kronor och polisen omhändertog dessutom hans körkort.

Ärendet landade därefter på Transportstyrelsens bord och i mitten av april tog myndigheten beslut om att påföra åkeriet en sanktionsavgift på totalt 196 330 kronor.

VBG onspot


Innan beslutet togs fick
åkeriet i sedvanlig ordning möjlighet att yttra sig. Och det gjorde man. Åkeriet anser att det ”vore fel” att kräva företaget på sanktionsavgiften eftersom ”förarna är väl informerade om att det inte är tillåtet att köra med annans kort”.

Likaså pekar åkeriet på det faktum att föraren i fråga är anlitad via ett bemanningsföretag och att dennes körning ”är planerad på ett sådant sätt att det inte har funnits något behov av att använda flera förarkort.

Åkeriets invändningar fick dock kalla handen av Transportstyrelsen och åkeriet överklagade därför beslutet till Förvaltningsrätten i Falun.

I överklagandet förklarar åkeriet att de ser allvarligt på det inträffade. De skriver också att de i sina dittills månatliga kontroller av färdskrivaradatan inte har kunnat konstatera ”några avvikande rapporter mot denna chaufför.”.
Nu har man börjat kontrollera all färdskrivardata veckovis.

Åkeriet menar vidare att då de ”inte har möjlighet att sitta dygnets alla timmar och kontrollera vilka chaufförer som sitter i bilarna (pga vi måste ju också sova) så blir det svårt att kunna se detta mönster då detta verkar ha hänt på nätter.”.

Åkeriet berättar också om andra åtgärder som man har vidtagit för att undvika fiffel i framtiden.

”Så vi anser att sanktionsavgiften mot oss är fel då detta skett på eget beslut av chauffören och inget som vi på /*åkeriet*/ tillåter eller står bakom, avslutar man sin överklagan.

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-19 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dalarna Dubbla Förarkort Förvaltningsrätten Sanktionsavgift Trafikpolisen Transportstyrelsen