Yrkestrafikveckan i Dalarna – narkotikabrott, överlaster och otillåtet cabotage

Trafikpolis Magnus Sammils patrullerar vägarna i Dalarna med motorcykel när han får syn på en lastbil vars hytt lyser rött inuti. Det är fråga om ”någon form av extrem belysning”, förklarar Magnus som ganska snabbt bestämde sig för att ta en närmare titt på ekipaget.

Snart konstaterar Magnus Sammils att lastbilen är svenskregistrerad och föraren är från Polen.
– Hans körkort är däremot utfärdat i Storbritannien och i färdskrivaren sitter ett förarkort som tillhör en okänd man, berättar Magnus.

Hans kollega, bilinspektör Samuel Höök utför en kör- och vilotidskontroll.
– Vid den kontrollen upptäcker vi att föraren har kört på det andra kortet vid minst 9 olika tillfällen den senaste månaden. Föraren hade även kört ”fullt” på sitt eget kort vilket betyder att föraren i stort sett har kört dygnet runt, förklarar Samuel och tillägger att den kortaste dygnsvilan har varit 4 timmar och 29 minuter.

Magnus och Samuel ger fler exempel på dygnsvilor runt 4–5 timmar.
– Föraren fick böta 10 000 kronor och vi omhändertog dessutom hans körkort. Företaget kommer att få betala en sanktionsavgift, uppskattningsvis på cirka 200 000 kronor, summerar Magnus.


Nyss nämnda kontroll gjorde
under den så kallade yrkestrafikveckan. För Magnus Sammils och Samuel Höök innebär en sådan vecka inga större förändringar i arbetsrutinerna. Möjligtvis har man mer fokus på själva kontrollverksamheten och andra uppgifter som till exempel tekniska undersökningar av bland annat trimmade mopeder och A-traktorer får stå tillbaka. Men det jämnar snart ut sig eftersom man så klart får ta tag i dessa efteråt istället då ingen annan gör det jobbet.

Under veckan samverkade man med Trafiksäkerhetsgruppen, som till vardags också brukar kallas för ”lätta gruppen”.
– De ertappade bland annat en nordmakedonsk lastbilschaufför som hade ett falskt tjeckiskt id-kort av något slag. Han körde en svenskregistrerad dragbil vilken hade en skatteskuld på 16 000 kronor. Där blev det förbud mot fortsatt färd tills skulden betalats. Det blev dessutom ett utlänningsärende vilket innebär att föraren blev förvarstagen och ska ut ur landet, berättar Samuel Höök.

Vid ett tillfälle när Trafiksäkerhetsgruppen var på väg hemåt med pilotbilen, stoppade de ett fordon som slutade i ett narkotikaärende.
– Följden blev husrannsakan i fordonet och senare på två adresser. Där anträffades narkotika till ett stort värde.


När vi pratar med Magnus
och Samuel blir det tydligt att yrkestrafikgruppen i Dalarna inte behövde rulla tummarna den gångna veckan.
– Vi hade bland annat ett otillåtet cabotage, en del farligt godstransporter som inte utfördes enligt gällande regler och ett antal brott mot kör- och vilotidsreglerna. Likaså ertappade vi tre överlastade fordon, varav en falafelvagn utgjorde veckans ”rekord”. Han hade 268,75 procents överlast, vilket slutade med 4 000 kronor i böter samt att vi omhändertog förarens körkort, berättar Magnus Sammils.

De båda summerar veckan:
– Vi gjorde tillsammans med Trafiksäkerhetsgruppen 32 kör- och vilotidskontroller, åtta farligt godskontroller, tio flygande inspektioner av lätta fordon, 19 flygande inspektioner av tunga fordon, tre vägningar och två inre utlänningskontroller.

Trafiksäkerhetsgruppen genomförde även sju taxikontroller, alla utan anmärkningar.
– Dessutom gjorde de 60 fordons- och förarkontroller på tunga fordon samt ett hundratal på övriga fordon, bland annat privatbilister i personbilar.

Allt som allt renderade veckans kontroller i Dalarna bland annat i ordningsbot i 31 fall, två sanktioner samt ett hindrande av fortsatt färd.
– Böterna utfärdades bland annat för överlaster, kör- och vilotidsbrott, mobiltelefonanvändning under färd, lastsäkringsbrister och fortkörning, avrundar Magnus Sammils och Samuel Höök.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-18 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Dalarna Narkotikabrott Överlast Trafikpolisen Trafiksäkerhetsgruppen Transportfusket Yrkestrafikvecka