Foto: Göran Rosengren, arkiv

Mörka siffror om varsel, men ljusare för godstransporter

Sedan 1 mars fram till 5 april i år, har 49 500 varslats i spåren av covid-19. Av dessa kommer 4 311 från transport- och magasinering. Det är mörka siffror, men inte nödvändigtvis för godstransporter. I gruppen transport och magasinering ryms många olika delar av transportindustrin varav en del har drabbats mycket hårt under pågående pandemi.

Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning.
– Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
Vi noterar att det endast finns en grupp för transport och magasinering inom vilken alla transporter räknats in, även persontransporter som drabbats mycket hårt.

Som ett resultat av den pågående pandemin har antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen ökat i mycket hög takt. Den senaste veckan, mellan den 30 mars och 5 april, har Arbetsförmedlingen registrerat 12 733 personer som varslades om uppsägning. Det är 5 700 färre än veckan innan.

De som varslats har ännu inte blivit av med jobben. Men till följd av krisen drabbas redan nu tim- och visstidsanställda. Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i snabbare takt än tidigare. Under perioden 30 mars till 5 april skrev 25 350 personer in sig på Arbetsförmedlingen. Det är 16 761 fler än samma vecka föregående år.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen och mobiliserar därför resurser för att möta detta.

Vi kontaktar Transportföretagens Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA.
– Transport är ett område med vitt skilda förutsättningar varför siffran som anges för gruppen blir grovkalibrig. Persontransporterna som taxi, turistbussar och flyg, har drabbats mycket hårt, medan godstrafiken fortfarande rullar på och även där är det stora skillnader beroende på vad man kör, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Läget för förare som transporterar gods, är inte nattsvart. Livsmedelstransporterna rullar på medan annat gods känner av en minskning.
– När industrin inte producerar, minskar även behovet av den sortens transporter, avrundar Marcus Dahlsten.

Hos Transportarbetareförbundet konstaterar även de att bilden blir otydlig genom att samtliga transporter ligger i en och samma grupp. Skillnaderna inom grupperna är stora.
– Det vi ser är framför allt en oerhört allvarlig situation på taximarknaden. Det beror sannolikt delvis på den överetablering som kommit till följd av avregleringen. Det har skapat en sårbarhet inom taxinäringen. Det fanns helt enkelt inga marginaler, säger Peter Winstén, avtalssekreterare på Transport.

Arbetsförmedlingens siffror för varsel inom transport och magasinering kan vid första anblicken se mörka ut, men ser man till att så många grupper lagts ihop, ser det för många typer av godstransporter ljusare ut.