WEBB-TV
Strax innan turistbussen nådde sin slutdestination stoppades den av trafikpolisen, något som slutade med en nota på 56 000 kronor för bussföretaget. Foto: Göran Rosengren

Körningar utan förarkort kostade Röke Buss 56 000

I början av november förra året, stoppade trafikpolisen i Helsingborg en turistbuss på E6 vid Hallandsås. Förarens kör- och vilotider såg okej ut tyckte poliserna på plats, men efter att ha tömt ut färdskrivarens data för att senare analysera hur körningarna sett ut den senaste månaden, framkom en annan bild.

När tidningen Proffs följer med trafikpolisen i Helsingborg en natt i början av november 2019 stoppar man bland annat en turistbuss som ägs av Röke Buss Aktiebolag i norra Skåne. Bussen var på väg hem efter en så kallad shoppingresa till tyska Burg.

Ombord satt ett antal trötta passagerare och polisen valde därför att göra en snabb kontroll av förarens kör- och vilotider. Men samtidigt passade man på att tömma färdskrivaren på den senaste månadens data.


Trafikpolisens gruppchef,
Farid Umeflod, kunde på plats konstatera att förarens kör- och vilotider vid en första anblick såg ut att vara i sin ordning. Däremot kunde man vid en senare analys av de data som man tankat ned från färdskrivaren konstatera en rad körningar som utförts utan förarkort.

Ärendet skickades till Transportstyrelsen som i sedvanlig ordning gav bussföretaget möjlighet att yttra sig. Men något sådant kom aldrig läser vi i Transportstyrelsens beslut som nu har kommit.

Transportstyrelsen beslutade därför, grundat på ”polisrapporten med bilagor och komplettering” att påföra Röke Buss en sanktionsavgift om totalt 56 000 kronor. Detta efter att ha konstaterat 14 körningar utan förarkort med den aktuella bussen.

Transportstyrelsens beslut vann laga kraft i onsdags, den 14 april.

Webb-TV