I väntan på reparation, betalning av sanktionsavgift och bärgning, står ekipaget i tryggt förvar. Foto: Roger Ogemar

Dikeskörning ledde till klampning – bakom låsta grindar

När det bulgariska ekipaget körde av vägen i halkan och bränsletanken började läcka, upptäcktes det att den nordmakedonske föraren saknade förartillstånd och inte kunde uppvisa rätt dokument för inkommande last. Transporten blev då ett otillåtet cabotage. När sanktionsavgiften och bärgningen skulle betalas, blev det tvärstopp.

Kvällen den 4 mars efter ett snöväder på E18 i närheten av Högsjön utanför Arboga, uppstod det blixthalka. Delar av yrkestrafikgruppen i Västerås beordrades att hjälpa ordinarie patruller med trafikolyckorna. En av olyckorna blev intressant för yrkestrafikgruppen.

Det bulgariska ekipaget med tvåaxlig dragbil och tom trailer, hade vikit sig och kört av vägen.
– Föraren var en Nordmakedonier som saknade förartillstånd och han kunde inte uppvisa korrekta frakthandlingar för inkommande last till Sverige, säger bilinspektör Roger Ogemar.
Vägavgiften för fordonet var emellertid betald för en månad framåt.

Räddningstjänsten fanns på plats och då bränsletanken läckte, hade fordonet gjorts strömlöst vilket innebar att färdskrivaren inte kunde läsas av på plats.
– Vi har utrustning för avläsning i polisbussarna, men då det initialt handlade om vanliga avåkningar, hade bilinspektörerna skickats hem för kvällen, berättar Roger Ogemar.

Dagen efter fattade gruppchef Ylva Frohm beslut om att kontroll av färdskrivaren skulle utföras då fordonet bärgats till en verkstad i Örebro. Trafikpolis Lars Aldén och Roger Ogemar skickades till platsen.

På verkstaden hade verkmästaren fått information om att åkeriet skulle skicka en reparatör och en ny bränsletank idag fredag för att själva ombesörja bytet av tanken på plats och sedan bege sig hemåt.

Efter avläsning av färdskrivaren jämfördes uppgifterna på frakthandlingarna. Det visade sig att det aktuella fordonet hade samkört med en annan bulgarisk lastbil från Tyskland några dagar tidigare. I Sverige uppgavs det att de bytt trailers med varandra och därför stämde inte fraktsedlarna.
– Föraren kunde alltså inte uppvisa en kontrollerbar, inkommande frakthandling eftersom den fraktsedeln i detta fallet följt med den andra bilen efter bytet. Vi kunde därmed inte kontrollera när aktuellt fordon kommit in i landet vilket gjorde transporten till ett otillåtet cabotage, förklarar Roger Ogemar.

Utöver detta hade det tidigare konstaterats att föraren saknade förartillstånd vilket också utgör grund för otillåtet cabotage Det hela landade i ett otillåtet cabotage med en sanktionsavgift om 40 000 kronor som följd.
När polisen stod på verkstaden, kom bärgningsföretaget som bärgat fordonet till platsen och ville avkräva åkeriet 30 000 kronor för bärgningen som ännu inte betalats.

Vidare undersökning av dragbilen visade att givaren i växellådan var oplomberad vilket ledde till en noggrann uppmätning av hela färdskrivarsystemet. Man fann dock inget som påvisade någon form av manipulation.

Då fordonet inte var i ett körbart skick, beslutades det att det skulle kontrolleras efter att åkeriets egen förestående reparation gjorts innan det skulle få rulla vidare. Dessutom måste sanktionsavgiften vara betald samt kostnaderna för bärgningen.
– Ekipaget backades upp mot ett staket och låstes in med både med klamp och annat fordon. Området är även inhägnat, säger Roger Ogemar.

Senare på kvällen blev Ogemar uppringd av en svensktalande person som uppgav sig vara en vän till föraren och som bodde i Sverige. Han ville veta vad som behövde göras för att fordonet skulle få fortsätta.
Han fick information om reparation och sanktionsavgiften som måste betalas liksom bärgningen. I bakgrunden hörde Ogemar en annan röst som talade på ett annat språk till personen i luren.
– Man blir luttrad i detta yrket, men man ska inte tro ont om folk.  Jag upplevde det i alla fall som att personen i bakgrunden som sufflerade vad som skulle sägas, nog kunde vara åkerichefen, avrundar Roger Ogemar.
Vännen sade avslutningsvis att åkeriets chef skulle komma till Örebro på måndagen för att betala.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-06 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Färdskrivare Förartillstånd Klampning Polisen Transportfusket