Coenraads (M) efterlyser förslag om stärkt konkurrenskraft för svensk åkerinäring

Åsa Coenraads (M) oroas över att svensk åkerinäring dras med stora konkurrensmässiga problem. I en skriftlig fråga, initialt ställd till näringsminister Ibrahim Baylan (S), menar hon att risken finns att den svenska åkerinäringen snart kommer att försvinna från Sverige. Frågan kommer däremot att besvaras av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Åsa Coenraads, som bland annat är ledamot i trafikutskottet samt suppleant i Näringsutskottet, skriver att konsekvenserna av den snedvridna konkurrensen blir färre svenska jobb och färre åkerier.

Transporterna kommer däremot inte att minska, istället kommer vi att se transporter där chaufförerna har sämre villkor, sämre lön och saknar kollektivavtal, menar Coenraads.

Hon beskriver vidare att utländska åkerier ofta tankar sina fordon med ett bränsle som är sämre för miljön då Sverige ställer höga krav på bättre bränslen.

Trafikutskottet konstaterade bristande konkurrenskraft för länge sedan, och den19 april 2017 skickades ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet handlade om att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.

Åsa Coenraads fråga, som alltså ska besvaras av Eneroth, lyder:
”När avser ministern att återkomma till riksdagen med ett förslag om stärkt konkurrenskraft för svensk åkerinäring?”.

Senast den 19 februari ska hon ha fått svar från ministern.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-11 12:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Åsa Coenraads Konkurrens Moderaterna Politik Schysta villkor Skriftlig fråga Socialdemokraterna Tomas Eneroth