Moderaten Sten Bergheden vill veta om Tomas Eneroth (S) har för avsikt att ta bort tidsgränsen för klampning.

Bergheden (M) ställer fråga till Eneroth (S) om ”klampning på riktigt”

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har i många år synts och hörts bland annat i frågor om vägtransporter. När frågan om klampning var som hetast i början av 2010-talet var han en av förespråkarna som ville ta krafttag mot transportfuskarna. Och nu lyfter han åter frågan om klampning i en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Allt sedan polisen fick möjlighet att klampa lastbilar i väntan på att ett åkeri skulle betala in förskott på en sanktionsavgift har frågan om tidsbegränsningen för åtgärden diskuterats livligt. Till en början var det möjligt att klampa i 24 timmar, sedermera utökades det till 36 timmar.

Sten Bergheden stämmer genom sin fråga till ministern in i kören som kräver att tidsgränsen ska tas bort.
– Före valet 2014 var det flera företrädare för Socialdemokraterna som menade att man skulle ”klampa på riktigt”, det vill säga klampningen skulle inte vara tidsbestämd utan pågå tills brister hos fordon eller åkeri var åtgärdade, förklarar han inledningsvis.

Sten Bergheden vill nu veta om ministern avser ”att ta bort tidsangivelsen på 36 timmar och i stället låta klampningen pågå tills bristerna hos fordonet, transporten eller åkeriet är åtgärdade?”.

Senast den 12 februari måste infrastrukturministern svara på Sten Berghedens fråga.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-04 14:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Klampning Moderaterna Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sten Bergheden Tomas Eneroth