Eneroth (S) svarar Morell (SD):

Höjda böter ingen ministerfråga – ”bestäms av Riksåklagaren”

Efter en rad artiklar i Proffs som handlade om katastrofalt dålig lastsäkring, skickade Thomas Morell (SD) en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Morell ville veta vad ministern avser att göra för att göra det dyrare för chaufförer som inte säkrar godset tillräckligt. Och nu har Eneroths svar kommit.

Artiklar i Proffs om dålig lastsäkring fick riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att skicka en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Morell påpekade i sin frågeställning att böterna i dag är ”enbart 1 500 kronor”.

Han menar vidare att en utländsk förare inte riskerar någon åtgärd på sitt körkort, ”vilket drabbar en svensk förare om denne blir bötfälld för otillräckligt säkrat gods.”, skrev Thomas Morell som ville veta vilka åtgärder ministern avser att vidta för att höja böterna för bristfällig säkring av last.


Alldeles nyss kom svaret
. Eneroth lyfter den utredning som regeringen har tillsatt och som ska se över kontrollverksamheten och lämna förslag på förbättrande åtgärder.

Tomas Eneroth förklarar att det i uppdraget också ingår att föreslå vilka överträdelser av bestämmelserna på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling.

Men att ändra på böternas storlek är inte upp till ministern, som istället pekar på Riksåklagaren:
”Ordningsbotens storlek i fråga om brott mot bestämmelserna om lastsäkring i trafikförordningen (1998:1276) beslutas av Riksåklagaren och har fastställts i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.”, skriver Eneroth i sitt svar till Morell.

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-09 16:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastsäkring Likhet inför lagen Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth