Låga böter för osäkrat gods ämne för fråga till inrikesministern

Att konstatera lastsäkringsbrister tillhör vanligheterna i trafikpolisens dagliga arbete. Och att böterna fungerar som avskräckande är knappast troligt, 1 500 kronor kostar det oavsett om godset som står osurrat väger 100 kilo eller 40 ton. Detta faktum är något som fått riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att återigen fatta pennan och formulera en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Thomas Morell grundar sin frågeställning till Tomas Eneroth bland annat på ett studiebesök som Morell gjorde hos trafikpolisen under en dag i Helsingborgs hamn. Men han hänvisar även till händelser som Proffs har skrivit om tiden efter studiebesöket.

”I en artikel kan man läsa om maskindelar med vikter på mellan 1,2 och 1,5 ton styck som saknat all form av lastsäkring. En annan artikel beskriver två transporter med armeringsjärn i varierande godsstorlekar. I dessa fall var lastsäkring och förstängning obefintlig eller otillräcklig.”, skriver han.


Morell menar att ett
skäl till att det slarvas med lastsäkringen torde vara de anmärkningsvärt låga böterna. ”Boten är i dagsläget enbart 1 500 kronor. En utländsk förare riskerar inte heller någon åtgärd på sitt körkort, vilket drabbar en svensk förare om denne blir bötfälld för otillräckligt säkrat gods.”.

Frågan till Tomas Eneroth lyder:
”Avser ministern att vidta åtgärder för att höja böterna för bristfällig säkring av last?”

Senast den 11 december måste ministern ha återkommit med sitt svar.

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-29 17:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastsäkring Likhet inför lagen Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth