Trafikutskottets ordförande kräver svar om färdskrivarkontroll

Att trafikpolisen saknar möjligheter att kontrollera den nya typen av digital färdskrivare har fått trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) att reagera. Tidigare idag kunde vi rapportera om att Thomas Morell (SD) har skickat en skriftlig fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S). Holms fråga är adresserad till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet.
Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet.

Jens Holm är trafikutskottets ordförande. Liksom Tomas Morell hänvisar Holm till den artikel som Proffs nyligen publicerade, som avslöjar att trafikpolisen inte kan ladda ner och analysera data från den nya ”smarta” färdskrivaren.

”Att den kontrollerande myndigheten inte kan använda uppgifter från färdskrivarna som avsett är mycket otillfredsställande. Smarta färdskrivare är en viktig pusselbit i att få mer ordning och reda på våra vägar.”, skriver Jens Holm.

Holm menar att det i dagsläget råder underbudskonkurrens inom yrkestrafiken i många länder, och att Sverige inte är något undantag. ”Om vi ska kunna komma tillrätta med problemet måste systemet med smarta färdskrivare fungera. Uppenbarligen är inte alla bitar på plats i systemet varför ministern kan behöva agera.”, skriver han.

Jens Holms fråga till Tomas Eneroth lyder:
”Vilka åtgärder kommer ministern vidta för att polisen ska kunna använda data från de smarta färdskrivarna som avsett?”.

Läs även:

Trafikpolisen kan inte kontrollera ”smarta” skrivare
Polisens oförmåga att kontrollera nya färdskrivare föremål för fråga till ministern