Landets trafikpoliser och bilinspektörer kan inte ladda ner och analysera data från den nya generationen färdskrivare. Fotot har inget med den aktuella artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Trafikpolisen kan inte kontrollera ”smarta” skrivare

För drygt fem år sedan beslutade EU att ”smarta” färdskrivare ska finnas i alla färdskrivarpliktiga fordon som registreras från och med den 15 juni i år. Åkerier, verkstäder och tillverkare av analysverktyg för färdskrivare har alla haft god framförhållning inför det nya kravet. Sämre är det hos Polismyndigheten som fortfarande inte har rullat ut uppdateringarna som gör det möjligt för trafikpoliser och bilinspektörer att ladda ner och analysera data från den nya generationen färdskrivare.

EU beslutade i februari 2014 om en ny färdskrivarförordning som anger att senast den 15 juni 2019 ska fordon som registreras för första gången vara utrustade med en ”smart färdskrivare”. Färdskrivartillverkare, åkeriorganisationer, Swedac och Transportstyrelsen har sedan länge informerat verkstäder och åkerier om hur de ska gå tillväga för att leva upp till EU-kravet.

I november förra året publicerade Transportstyrelsen till exempel information till landets verkstäder där de bland annat uppmanade verkstäderna att ackreditera sig för den nya ”smarta” färdskrivaren samt att beställa nya verkstadskort och kontrollutrustning som fungerar till den nya skrivaren. Likaså rekommenderade man att utbilda sin personal ”i god tid”.

Det har nu gått drygt fem år sedan EU tog beslutet. Verkstäder och åkerier har uppenbarligen lyssnat på – och tagit till sig av – informationen. Däremot har Polismyndigheten troligtvis inte varit lika lyhörda.

Proffs får ett tips som säger att trafikpolisen inte har möjlighet att med sitt analysverktyg ”Tachospeed” läsa ut data från den nya färdskrivaren.

Vi kontaktar Polismyndighetens nationella mediecenter för att höra om tipset stämmer:
– Polismyndigheten kommenterar normalt inte detaljer kring våra operativa verktyg. Generellt kan vi dock informera att uppdatering av aktuell programvara genomförs, svarar man.

SpeedTrading


Vi beger oss ut på fältet och
ställer samma fråga till trafikpolisens gruppchef i Helsingborg, Farid Umeflod.
– Vi har faktiskt ett aktuellt fall där vi kunde konstatera att vår utrustning inte klarade av att tömma och läsa av färdskrivaren som satt i ett fordon som var inblandad i en allvarlig trafikolycka, berättar han.

Föraren av olyckslastbilen blev frihetsberövad vilket gjorde att trafikpolisen som hade till uppgift att kontrollera kör- och vilotiderna fick finna på råd så snabbt som möjligt.
– Vi fick låna utrustning av en extern aktör för att lösa uppgiften, säger Farid Umeflod.

Trafikpolisen i Västerås har testat att med Tachospeed ladda ner data från några olika lastbilar med färdskrivare av den nya modellen.
– Vi fick göra några försök på ett antal lastbilar som ännu inte levererats till kund. Detta hos ett par lastbilsåterförsäljare i trakten, berättar Roger Ogemar som är bilinspektör i Västerås.

Men inte heller Västeråspolisen hade några större framgångar.
– Nej det fungerade inte, konstaterar Ogemar.

Verkstäder fick redan förra året information om att bland annat skaffa nya verkstadskort för att kunna kalibrera den nya ”smarta” skrivaren. Har ni fått några nya kontrollkort?
– Nej det har vi inte fått, svarar Roger Ogemar.

SpeedTrading


Företaget som tillverkar och
säljer analysverktyget ”Tachospeed” är polska Infolab. De förklarar för Proffs att man har tagit fram en uppdatering, men att den ännu inte är driftsatt av den svenska Polisen.
– Vi släppte en ny version i maj och senare även några uppdateringar, förklarar Agnieszka Bokuniewicz som är marknadschef på Infolab.

Agnieszka menar vidare att de inte kan påverka den svenska Polismyndighetens interna rutiner och att Infolab därför inte kan svara på när Sveriges trafikpoliser och bilinspektörer kan förvänta sig att ha en version som fungerar fullt ut med den nya generationens färdskrivare.

Hur vanligt är det egentligen att trafikpolisen stöter på den nya generationen färdskrivare?
– Polismyndigheten har ingen uppgift avseende hur många fordon som är utrustade med den nya färdskrivaren men kan konstatera att antalet är i princip försumbart i förhållande till det totala antal fordon som trafikerar våra vägar, svarar Polismyndighetens nationella mediecenter.

”Försumbart” eller ej. Tidningen Proffs slutsats är att ett antal åkerier och förare i dagsläget, tillfälligt kan slippa undan konsekvenser av att inte ha hållit tillräckligt lång rast. Det allvarliga i situationen ligger inte i det, även om trafikpolisens roll givetvis är att jobba allmänpreventivt med kör- och vilotidskontroller, ett arbete som inte på något sätt ska förringas. Den yttersta konsekvensen uppstår när en svår trafikolycka inträffar, likt den som Farid Umeflod berättade om. Vi pratar alltså om rättssäkerhet.

Anledningen till den uppkomna situationen kan vi endast spekulera i. Är det Polisens äldre kontrollkort som inte fungerar till den nya skrivaren eller är det mjukvaran i analysverktyget som inte är ”up to date”? Eller rentav en kombination av båda? Om Polisen hade försett kontrollpersonalen med nya kontrollkort samt sett till att mjukvaran var uppdaterad med den senaste versionen, hade åtminstone dessa frågor kunnat avskrivas.

Hur som helst kan vi konstatera att det inte går att plocka ut och analysera data från den ”smarta” färdskrivaren. Det betyder i klartext att trafikpolisen idag måste vända sig till privata aktörer för att plocka ut data som i många fall kan vara känsliga för att kunna utföra en utredning. Något som sannolikt hade kunnat undvikas med en smula framförhållning inom myndigheten enligt vad Proffs erfar efter dialogen med polska Infolab.

SpeedTrading