Näringsministern svarar på Morells (SD) fråga:

Baylan (S) utgår ifrån att statliga företag följer lagen

Postnords hamnade för en tid sedan i rampljuset efter ännu en artikel som kunde läggas in under Proffs vinjett ”Transportfusket i Fokus”. Detta fick riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) att återigen fatta pennan för att formulera en fråga till en av landets ministrar. Den här gången var det näringsminister Ibrahim Baylan (S) som stod som mottagare – och idag har Baylan levererat sitt svar till Morell.

Efter att en av Postnords transporter ertappats med att köra otillåtet cabotage, ställde riksdagsledamot Thomas Morell (SD) en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Morell ville veta vad ministern tänker göra för att förhindra att statliga bolag inte ska nyttja olagliga godstransporter. ”Att staten föregår med gott exempel är ett rimligt krav”, menar Morell.

Ibrahim Baylan har nu svarat och han skriver att han ”utgår ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler”.

Vidare menar Baylan att bolag med statligt ägande därutöver, i enligt statens ägarpolicy, ska ”agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.”. ”Det är utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning”, skriver Ibrahim Baylan i sitt svar.

Därefter radar Baylan upp ett par åtgärder som regeringen har vidtagit, riktade mot yrkestrafiken, bland annat i fråga om godstransporter på väg, ”i syfte att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn.”. Beställaransvaret och den särskild utredningen som ska komma fram till förslag om hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas.

Svaret avslutar Ibrahim Baylan med att förklara att ”denna och tidigare regering har haft en dialog med PostNord AB (Postnord) om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt schyssta villkor hos alla sina leverantörer. Detta följs löpande upp vid kontinuerliga ägardialoger och är frågor som jag fortsatt kommer att ta upp som prioriterade i samtal med bolaget.”.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-02 11:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Ibrahim Baylan Politik Schysta villkor Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Transportfusket